• 22 Epilog: Kirken

  I ugerne der fulgte efter Jesu død, viste han sig mange gange for sine disciple og blev set af over 500 øjenvidner. Hurtigt spredtes rygtet om hans opstandelse over hele landet. En af Jesu disciple, Thomas, sagde: Jeg vil ikke…

 • 21 Jesu død og opstandelse

  Efter påskemåltidet, da det var blevet mørkt, gik Jesus og hans disciple ud i en olivenlund for at bede. Fyldt med smerte og sorg faldt Jesus med ansigtet ned mod jorden. Abba, Far, græd Jesus (’Abba’ betyder ’far’), … alt…

 • 20 Den nye pagt

  Jesus og hans disciple rejste til Jerusalem til påskehøjtiden. Farisæerne og andre jødiske ledere blev stadig mere oprevet over Jesu påstande. De prøvede at narre ham til at sige noget, som de kunne arrestere ham for, men Jesus var for…

 • 19 Mirakler

  Stormen lægger sig Aftenen kom, og Jesus var udmattet efter en lang dags undervisning. Han bad sine disciple om at finde en båd, så de kunne tage over på den anden side af søen og komme væk fra skarerne. Da…

 • 18 Guds Rige

  Budskabet om Guds rige Jesus fortsatte med at undervise mennesker: Guds rige er kommet – vend om fra jeres synder og vend jer til Gud! En dag klatrede han op på en bakke sammen med en gruppe af sine nærmeste…

 • 17 Jesus og farisæerne

  Helbredelsen af en lam mand Skarer fortsatte med at følge efter Jesus hvor end han gik. Engang underviste han i det hus, hvor han overnattede og der kom så mange for at høre ham at huset blev totalt pakket med…

 • 16 Jesu dåb og fristelse

  Jesu dåb Gud sendte en mand, som hed Johannes, for at fortælle mennesker, at de skulle gøre sig parate fordi Messias ville komme. Johannes var en fjern fætter af Jesus og kun seks måneder ældre. Han var en barsk mand,…

 • 15 Jesu fødsel

  Der var gået 400 år siden Gud sidst havde talt med sit folk. Israelitterne, kaldet jøder, havde været under andre nationers kontrol i mange hundrede år. De blev nu regeret af romere, det mest magtfulde imperium der nogensinde havde eksisteret.…

 • 14 Dommere, konger og profeter

  Israels folk fortsatte på deres rejse tilbage til det forjættede land. Gud dækkede tabernaklet med en sky om dagen, der blev til en søjle af ild om natten. Når skyen flyttede sig fulgte de den og slog lejr hver gang…

 • 13 Ofringer

  Gud havde lige givet Israels folk specifikke instruktioner på at leve efter hans vilje og forblive tæt på ham i et pagts-forhold. Under en af Moses ture til bjerget gav Gud ham også specifikke instruktioner på hvordan han skulle bygge…

 • 12 Love og befalinger

  Ikke længe efter at israelitterne havde forladt Egypten begyndte de igen at brokke sig til Moses. De brokkede sig over ikke at have nok at spise og vand at drikke. De blev ved med at plage ham: Hvorfor tvang du…

 • 11 Guds mirakuløse redning af Israels folk

  Moses og hans bror Aron mødtes med Farao og tryglede ham: Lad israelitterne forlade Egypten i bare tre dage, så de kan tilbede Gud. Hvis du vælger ikke at tillade dette, vil Gud straffe egypterne voldsomt. Men Farao var stædig…

 • 10 Moses

  Hele Israels familie var nu flyttet til Egypten og nød de velsignelser, som Gud havde givet Josef. År gik og Israels familie øgedes så hurtigt, at de begyndte at fylde Egypten. Snart regerede en ny konge i Egypten, som ikke…

 • 9 Josef

  Israel, som jo før hed Jakob, levede nu i det lovede land. Af alle sine sønner elskede han Josef mest og fik lavet en fantastisk kjortel med lange ærmer til ham. Da Josef var 17, hjalp han sine brødre med…

 • 8 Jakob og Esau

  Da Isak blev 40, giftede han sig med Rebekka. Isak bad indtrængende for sin kone, for hun kunne ikke få børn. Gud besvarede hans bønner, og Rebekka blev gravid med tvillinger. Men de to tvillinger sloges med hinanden i hendes…

 • 7 Isak

  Gud satte Abraham på prøve. Han kaldte på ham: Abraham! Ja, jeg lytter, svarede Abraham. Gud sagde: Tag din søn Isak, som du elsker, med op på toppen af bjerget og bring ham som et offer til mig. Næste morgen…

 • 6 Guds pagt med Abraham

  Noahs efterkommere glemte Gud og hvordan, han havde reddet dem fra oversvømmelsen. De lavede planer om at bygge en fantastisk by af mursten. De sagde: Lad os bygge os et tårn, som når op til himlen, for at vise hvor…

 • 4 Kain og Abel

  Efter de havde forladt haven fik Adam og Eva to sønner: Kain og Abel. Efter at have forladt haven dannede Adam og Eva en familie. Da deres første søn, Kain, blev født, råbte Eva: Gud har hjulpet os med at…

 • 3 Adskillelsen

  En dag kom en snedig slange til Eva og spurgte: Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Eva svarede: Nej, Vi må gerne spise af frugten fra træerne i haven, det er kun frugten…

 • 2 De første mennesker

  Dette første afsnit i Guds historie, som kaldes ”skabelsen”, begynder sådan her: Før noget eksisterede, var der et fantastisk og forunderligt væsen kaldet Gud. Da Gud skabte jorden, var englene forbløffede tilskuere, mens de jublede og råbte af fryd. Gudskabte…

 • 5 Oversvømmelsen

  Antallet af mennesker på jorden voksede hurtigt. Oprøret mod Gud spredte sig – ikke bare fra Adam og Eva til deres sønner, men fra generation til generation. Selvom mennesket var blevet skabt i Guds billede, valgte hver eneste at gå…

 • 1 Begyndelsen

  Dette er beretningen om ham, som kaldes Gud og altid har eksisteret. Beretningen, som er hentet fra Bibelen, beskriver Gud som skaberen af alt – også jorden og alt levende. Gud bliver også beskrevet som den eneste, der altid gør…

Secured By miniOrange