20 Den nye pagt

Jesus og hans disciple rejste til Jerusalem til påskehøjtiden. Farisæerne og andre jødiske ledere blev stadig mere oprevet over Jesu påstande. De prøvede at narre ham til at sige noget, som de kunne arrestere ham for, men Jesus var for vis for dem. Mange af Jesu historier påpegede hykleriet hos de jødiske ledere. Han sagde: Når farisæerne og de jødiske ledere deler Guds befalinger med jer, skal I lytte til dem – men følg ikke deres eksempel. De udlever ikke det, de lærer.

Ypperstepræsten mødtes med disse ledere, for at diskutere en måde at fange Jesus på og slå ham ihjel. Vi kan ikke arrestere ham i påsken, blev de enige om, det vil medføre store optøjer.

Den uge mødtes Jesus og hans 12 disciple i et hus for at fejre påske. Før måltidet begyndte, rejste Jesus sig fra bordet, bandt et klæde rundt om livet, og hældte vand i en balje. Derpå gik han hen til hver af disciplene og vaskede deres fødder og tørrede dem med klædet, han havde om livet. Dette chokerede hans disciple … kun ansatte tjenere skulle vaske gæsternes fødder! De undrede sig over hvorfor han gjorde det her! Efter at have vasket deres fødder, satte Jesus sig ned og sagde: Forstår I hvad jeg netop har gjort? Når jeg nu har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede til efterfølgelse.

Under måltidet tog Jesus et brød, takkede Gud for det og brækkede det i stykker. Idet han gav det til sine disciple, sagde han: Tag dette og spis det, dette er mit legeme, givet til jer. Derpå tog Jesus et bæger med vin og takkede Gud for det. Han gav dem bægeret og sagde: Drik dette, alle sammen. Det er mit blod, givet til jer – en ny pagt mellem Gud og hans folk. Det er udøst for at tilgive manges synder. Husk mig hver gang I spiser og drikker disse ting sammen. Når I ser alt det, som sker i nat, vil I forlade mig alle sammen. Det er en del af Guds plan, at jeg skal forrådes og dø. Men vær ikke bange, jeg vil opstå igen fra de døde! Han vidste, at hans discipel Judas snart ville forråde ham og føre jødiske soldater hen for at fange ham, når der ikke var andre til stede. Jesus fortsatte med at tale til dem: Nu giver jeg jer en ny befaling: Ligesom jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Den kærlighed I har til hinanden skal bevise overfor verden, at I er mine disciple. Der findes ingen større kærlighed, end at sætte livet til for hinanden. Men I kan ikke gøre dette alene. I må blive i min kærlighed og adlyde alt det jeg har lært jer. Hvis I bliver i mig, vil jeg blive i jer, som grene forbundet til en vinstok. Hvis I bliver i mig, vil I bære meget frugt. Dette vil give jer stor glæde og ære jeres Gud, vores Fader!

Derpå sagde Jesus: Jeg forlader jer snart, men Gud vil sende sin Ånd, som aldrig vil forlade jer, men vejlede jer i alle sandhedens veje. Efter påskemåltidet, da det var mørkt, gik Jesus og hans disciple hen til en olivenlund for at bede.

Secured By miniOrange