19 Mirakler

Stormen lægger sig

Aftenen kom, og Jesus var udmattet efter en lang dags undervisning. Han bad sine disciple om at finde en båd, så de kunne tage over på den anden side af søen og komme væk fra skarerne. Da de lagde fra bredden, gik Jesus om bag i båden, lagde sit hoved på en pude og faldt i søvn. Pludselig brød en voldsom storm op med stærke vinde og brusende bølger. Lige meget hvor hårdt de prøvede, kunne disciplene ikke forhindre vandet i at fylde båden. Paniske rendte disciplene råbende om bag i båden for at vække Jesus: Mester, er du ligeglad med at vi er ved at drukne?

Jesus vågnede, rejste sig og sagde til vinden og bølgerne: Stille! Vær rolig. Ligeså snart han sagde dette, lagde vinden sig og bølgerne blev rolige. Da spurgte Jesus dem: Hvorfor er I så bange? Tror I ikke på mig endnu?

Disciplene sad der bare – fyldt af undren! De spurgte hinanden: Hvem er han? Selv vinden og bølgerne adlyder ham!
Jesus helbredte mennesker med alle former for sygdomme og lidelser. Nyheden om ham spredtes hurtigt og store skarer begyndte at følge ham overalt. Mennesker rejste langvejs fra for at være tæt på ham og se ham udføre utrolige mirakler.

Genkendt af dæmoner

Da Jesus nåede over på den anden side af bredden, løb en vild mand, som var fyldt med dæmoner hen imod ham fra en nærliggende gravplads. Manden havde været lænket til nogle af gravene for at forhindre ham i at gøre folk fortræd, men han knækkede lænkerne af sine ankler og håndled. Nu vandrede han skrigende rundt hele dagen og hele natten og slog sig selv med sten. Der var ingen, som kunne styre ham, fordi han var så stærk!

Idet han nærmede sig, sagde Jesus til ham: Kom ud af ham, I dæmoner! Manden faldt skrigende ned foran Jesus: Hvorfor forstyrrer du mig, Jesus, Guds søn? Vær sød ikke at pine mig! Da spurgte Jesus: Hvad er dit navn?
Legion, svarede manden, fordi der er mange af os inde i denne mand.

Igen og igen tryglede dæmonerne Jesus om ikke at sende dem langt væk. Der var tilfældigvis en flok svin, der åd på en skråning i nærheden. Send os over i svinene dér! tryglede dæmonerne. Jesus svarede: Okay, gå! Og dæmonerne kom ud af manden og over i svinene. Hele flokken af svin styrtede med det samme ned af den stejle skråning og ned i søen,
hvor de druknede! De der havde set, hvad der var sket, skyndte sig ind til byen og fortalte det til alle de kunne finde.

Snart kom hele byen ud for at se, hvad der var sket. De blev forundret, da de så manden fulgt påklædt og ikke længere vanvittig! Da tryglede skaren Jesus om at tage af sted og lade dem være.

Jesus og hans efterfølgere vendte derefter tilbage til båden. Idet de skulle til at lægge fra land, spurgte manden, der have været fyldt med dæmoner, om han kunne følge med dem. Jesus sagde til ham: Du bliver nødt til at gå tilbage til dine venner og fortælle dem om de fantastiske ting, som Gud har gjort for dig, og hvordan han viste dig barmhjertighed. Herefter gik manden rundt og besøgte forskellige byer i hele regionen og fortalte om det fantastiske, som Jesus havde gjort for ham. Alle han talte med, var forundrede over det der var sket.

Magt over døden

Da Jesus og hans disciple vendte tilbage tværs over søen, ventede en stor skare allerede på ham på stranden.
En af de lokale jødiske ledere, Jairus, løb hen til Jesus og faldt ned for hans fødder. Han bønfaldt Jesus om, at helbrede sin tolvårige datter. Min lille pige er meget syg og ved at dø, græd han. Vil du ikke nok komme og gøre hende rask, så hun kan leve? Jesus gik med Jairus hen mod huset og skaren fulgte efter.

På vejen stoppede nogle af Jairus venner ham og sagde: Vi kommer lige fra dit hus. Din datter er død. Der er ingen grund til at bringe mesteren til huset nu. Men Jesus ignorerede dem og sagde til Jairus: Vær ikke bange – stol på mig. Jesus bad herefter skaren om blive tilbage, og lod kun tre af sine disciple, Peter, Jakob og Johannes komme med dem.

Da de kom frem til Jairus’ hus, var der en stor flok larmende, grædende mennesker indenfor. Jesus spurgte dem: Hvorfor græder I? Pigen er ikke død – hun sover. Flokken grinede af ham. Men Jesus sendte herefter alle udenfor, undtagen pigens forældre og de tre disciple, som var med ham.

Da de kom ind i pigens værelse, tog Jesus hendes hånd, og sagde: Lille pige, rejs dig op! Med det samme rejste pigen sig op og begyndte at gå omkring! Hendes forældre var fuldstændig lamslåede! Jesus bad dem om at give hende noget at spise, og bad dem om ikke at nævne det de netop havde set for nogen.

Secured By miniOrange