18 Guds Rige

Budskabet om Guds rige

Jesus fortsatte med at undervise mennesker: Guds rige er kommet – vend om fra jeres synder og vend jer til Gud!

En dag klatrede han op på en bakke sammen med en gruppe af sine nærmeste tilhængere. De satte sig og Jesus begyndte at undervise dem om Guds rige.

Han sagde: Gud velsigner dem, der erfarer, at de har brug for ham; de ydmyge og fattige, de milde og barmhjertige – Guds rige skal tilhøre dem.
Gud velsigner de rene af hjertet og dem der hungrer og tørster efter at være sammen med ham. I vil blive velsignet, når I hades, hånes og udstødes fordi I er mine tilhængere. Vær glade for det – I vil få store belønninger i himlen!

Derpå fortsatte Jesus med at undervise om loven, der blev givet til Moses.
Jesus sagde: Tro ikke jeg kom for at forkaste Moses love eller profeternes skrifter. Jeg er kommet for at opfylde dem! Guds love er i live og vil vare ved for evigt – lev efter dem og vis andre vejen. Det er sådan I æres i Guds rige.

Han fortsatte med at undervise: Lovene og befalingerne lærer jer at I ikke må slå ihjel, men jeg siger jer, at hvis I hader nogen eller fornærmer dem er I ligeså skyldige i mord. Jeres ord og handlinger bringer dom over jer.
Lovene lærer os også aldrig at have sex med nogen andens ægtefælle. Men jeg siger, enhver som blot kigger lystent på en kvinde, har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte.

Han lærte dem også: Hvis nogen stjæler din trøje fra dig, tilbyd da også din jakke. Lev generøst! Elsk dine fjender. Enhver kan elske sine venner, men du skal elske de uelskelige. Du må leve anderledes, hvor du gør hvad der er godt, rigtigt og perfekt – ligesom Gud, din far.

Menneskerne var forundrede over Jesu undervisning; han havde virkelig magt og autoritet – ikke som deres lærere, der underviste i loven.
Senere spurgte farisæerne Jesus: Hvornår er det, at det her ”rige”, som du underviser om forventes at komme?” Jesus svarede: ”Guds rige er ikke noget, du kan forudsige. Mennesker vil ikke sige: ’her er det’ eller ’der er det’, fordi Guds rige er indeni dig.

Lignelser om Guds rige

Jesus fortsatte med at undervise om Guds rige ved at bruge små historier med stærke betydninger, kaldet lignelser.

Han sagde: Guds rige er som et lille bitte frø, som er plantet på marken. Det kan godt være at frøet ser lille ud ved første øjekast, men det vokser sig til et stort træ, som fugle kan søge ly i.

Jesus fortalte mange små historier som disse til skarerne. Han sagde, at Guds rige er:

  • Som en skjult skat begravet på marken – værd at lede flittigt efter.
  • Som gær spredt i en stor skål med dej – bare en smule vil ændre det hele.
  • Som en kostbar perle – værd at bytte alt andet for.
  • Som et stort festmåltid – hvor de fattige og de udstødte alle bliver inviteret.

Mennesker var forbløffede over Jesu undervisning og visdom. De forstod nogle af disse billeder, men andre forblev et mysterie for dem.

En ung mand kom hen til Jesus og spurgte: Hvilke gode ting må jeg gøre, for at komme ind i Guds rige? Jesus svarede: Gud er den eneste, som er god. Følg hans befalinger. Manden sagde: Jeg har fulgt hans befalinger – hvad andet kan jeg gøre? Gå hen og sælg alt hvad du ejer og giv det til de fattige. Kom så og følg mig. Da manden hørte dette, gik han trist derfra, da han ikke ønskede at opgive sin store velstand og ejendom.

Jesus sagde til sine disciple: Det er meget svært for en rig at komme ind i Guds rige – det er nemmere for en kamel at komme igennem et nåleøje!
Jamen hvem i al verden kan så komme ind i Guds rige? Spurgte hans disciple. Jesus svarede: Sandheden er, at ingen kan komme ind i Guds rige, før de er blevet født på ny af Guds ånd. Mennesker kan kun give mennesker liv, men Guds ånd giver nyt liv i Guds rige.

Indgangen til Guds rige er smal – kun nogle få vil finde den. Men den vej, der fører til ødelæggelse er meget bred og mange vil vælge den vej og kun leve for sig selv.

Jesus og Nikodemus

En nat kom en farisæer ved navn Nikodemus hen til Jesus, og sagde: Rabbi, vi ved, at du er sendt af Gud for at undervise os. Dine mirakler har bevist for os, at Gud er med dig. Jesus svarede: Du har ret – men med mindre man bliver født på ny vil man aldrig forstå Guds rige.

Hvad mener du? Spurgte Nikodemus. Hvordan kan en, som er fuldvoksen kravle tilbage i sin mor og bliv født på ny? Jesus svarede ham: Sandheden er, at ingen kan komme ind i Guds rige, før de er blevet født på ny af Guds ånd. Mennesker kan kun give mennesker liv, men Guds ånd giver nyt liv i Guds rige.

Hvordan kan det ske!? Spurgte Nikodemus Jesus svarede: Du er en respekteret jødisk lærer, men du kender ikke denne enkle sandhed?
Hvis du ikke vil tro på mig, når jeg underviser dig i hverdagsting, hvordan vil du så kunne tro på mig, når jeg fortæller dig om Guds rige? Det jeg fortæller dig er sandt. Gud viste sin store kærlighed til mennesker ved at sende mig – hans eneste søn – til denne verden. Enhver som tror på mig og lever efter min vilje, vil finde liv som er fuldkomment og evigt! Han sendte mig for at frelse mennesker – ikke for at dømme dem. De som ønsker at leve i synd og mørke vil forkaste mig og bringe dom over sig selv. Men de der ønsker at leve efter Guds vilje, vil stole på mig og leve for evigt!

Secured By miniOrange