12 Love og befalinger

Ikke længe efter at israelitterne havde forladt Egypten begyndte de igen at brokke sig til Moses. De brokkede sig over ikke at have nok at spise og vand at drikke. De blev ved med at plage ham: Hvorfor tvang du os til at forlade Egypten? Vi havde rigeligt at både spise og drikke der. Førte du os herud i ødemarken for at dø?

Moses råbte til Gud: Hvad skal jeg dog stille op med de her mennesker? De er ved at slå mig ihjel!

Herefter sørgede Gud for israelitterne hver gang de løb tør for mad eller vand ved et mirakel: Han sendte fugle til deres lejr, som de kunne spise, han dækkede jorden med fnugagtigt brød-lignende mad, og han lod endda vand strømme ud af en klippesten, som de kunne drikke!

To måneder efter israelitterne forlod Egypten slog de lejr ved foden af bjerget Sinaj. Moses kravlede op på bjerget for at møde Gud. Dér talte Gud.

Han sagde: Sig dette til folket:
’I så hvordan jeg bar jer på englevinger og reddede jer ud af Egypten. Hvis I adlyder mig og holder jeres del af pagten, vil jeg værne om jer – I vil være et kongedømme af præster – udvalgt til at repræsentere mig.’

Da Moses kom ned af bjerget, fortalte han folket, hvad Gud havde sagt. Alle som én svarede: Vi vil gøre alt det Gud ønsker vi skal gøre. Da sagde Gud til Moses: Saml folket ved foden af bjerget, så jeg kan tale til dem. Imens folket
samledes advarede Gud dem: Kravl ikke op ad bjerget, rør end ikke ved foden – eller I vil dø.

Netop da rullede en voldsom storm ind og hyllede bjerget i en kæmpe mørk sky. Gud talte til dem fra en brændende ild fra toppen af bjerget og gav dem følgende befalinger:

Jeg er jeres Gud, som reddede jer fra Egyptens slaveri. Sæt mig før alt andet.
Tilbed ikke andre ting. Brug ikke mit navn respektløst, misbrug det ikke.

Husk at afsætte en dag om ugen til at hvile og tilbede mig.

Ær dine forældre.

Slå ikke ihjel, stjæl ikke, lyv ikke.

Gå ikke i seng med nogen anden end din mand eller kone – vær trofast.

Begær ikke hvad andre har – vær tilfreds med det, som jeg giver dig.

Idet Gud talte, skælvede folket af frygt og trak sig væk fra bjerget! Moses sagde: Vær ikke bange. Gud viser jer sin overvældende magt. Fra nu af skal jeres frygt for ham afholde jer fra at synde!

Mens folket stod på afstand, kravlede Moses op og ind i den mørke sky. Oppe på bjerget gav Gud Moses yderligere instruktioner, kaldet love, som han skulle give Israel. Lovene gav specifikke detaljer omkring ting som …
hvordan man behandler sine naboer og fjender, hvordan man tackler konflikter, hvad der er retfærdige straffe, hvornår man skal hvile og arbejde, hvornår man skal fejre og tilbede og hvilke ofre, der accepteres af Gud.

Senere blev Moses på bjerget i 40 dage og 40 nætter sammen med sin hjælper Josva. Gud gav Moses to stentavler. På tavlerne var detaljerne omkring pagten skrevet med Guds egen finger!

Samtidig med at Moses var på bjerget gik folket til Moses’ bror Aron og sagde: Vi ved ikke hvad der er sket med Moses. Giv os en gud, som vi kan se, som vil lede os! Aron lavede derpå en afgud i skikkelse af en guldkalv og stillede den på et alter, så de kunne tilbede den. Han sagde: Her er den Gud, som reddede jer fra Egypten! Den næste dag holdt israelitterne en vild fest, hvor de tilbad deres guldkalv.

Da Gud så, hvordan israelitterne opførte sig, sagde han til Moses: Jeg har fået nok af dette folks stædighed og oprør. Jeg tilintetgør dem alle med ild og skaber en ny nation via dine børn.
Men Moses bønfaldt Gud om ikke at slå dem ihjel og Gud trak sin trussel tilbage og lod dem leve.

Da Moses vendte tilbage til lejren og så folket tilbede kalven, blev han så rasende, at han smadrede stentavlerne i jorden! Derpå tog han guldkalven, knuste den til støv, blandede det med vand, og tvang folket til at drikke det!

Den næste dag vendte Moses tilbage til bjerget og bad Gud om at tilgive folket. Gud svarede: Hver eneste, som har syndet mod mig, skal straffes. Gud sendte derpå en plage som straf til alle dem, som havde tilbedt kalven. Omkring 3000 israelitter døde af denne plage.

Kort tid efter, sagde Gud til Moses: Jeg er nådig og barmhjertig. Jeg er sen til vrede, fuld af kærlighed og trofasthed. Jeg viser min kærlighed ved at tilgive oprør og synd, men jeg vil ikke lade synd forblive ustraffet.

Dette er pagten, som jeg vil indgå med Israels folk: Jeg vil vise min overvældende magt igennem jer og fjerne jeres modstandere, men I må altid lytte til mig og adlyde mine befalinger.

Moses mødte Gud i yderligere 40 dage og 40 nætter. På et nyt sæt stentavler skrev Gud detaljerne ned om, hvordan man skulle leve efter hans pagt. Moses gav stentavlerne til Israels folk, så de kunne følge dem og glæde sig over hans velsignelser.

Secured By miniOrange