Hvad betyder det, at mennesket blev skabt i Guds billede?

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1. Mosebog 1, 2.

På de første sider i Bibelen læser vi, hvordan Gud skabte verden. Han skabte alt på seks dage. Ved slutningen af hver dag læser vi, hvordan Gud så, at alt hvad han havde skabt var godt. På den sjette dag skabte Gud mennesket. Da Gud så menneskerne som han havde skabt så han hvor godt det var for mennesket var skabt i Guds billede.

Vi blev skabt for at være en afglans af Gud på jorden. Vi vendte Gud ryggen og lever nu vores liv som vi selv vil. Vi kæmper for at være en afglans af Guds herlighed, men det lykkes ikke for os, fordi den gudbilledlighed vi blev skabt med er ødelagt. Bibelen siger, at: ”alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” (Romerbrevet 3,23). Vi blev skabt i Guds billede for at være en afglans af Guds herlighed, men vi forkastede Gud og vendte ham ryggen og ligner ikke længere ham. Selv om vi måske prøver at gøre Guds viljer lykkes det ikke for os. Vi er faret vild og vi vil til sidst gå fortabt.

Men Gud har en perfekt plan. Bibelen siger om Jesus Kristus, at: ”han er den usynlige Guds billede, al skabningens førstefødte” (Kolossenserbrevet 1,15), og: ”han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede” (Hebræerbrevet 1,3), og igen: ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed” (Johannesevangeliet 1,14).

Jesus Kristus er Gud Faders herlighed. På jorden forkynder han hvem Gud er. Jesus Kristus er Gud i menneskeskikkelse. Jesus Kristus er den afglans af Guds herlighed som det at være skabt i Guds billede skulle være. Derfor taler Det nye Testamente nogle gange om at vi skal være som Gud og andre gange om at vi skal være som Jesus. Jesus Kristus er virkelig Guds billede og herlighed. Jesus kom til jorden og levede sådan som vi skulle have levet. Ved at se på Jesus ser vi, hvordan Gud vil at vi skal leve. Da Gud skabte os ønskede han at vi skulle blive sådan som Jesus er. Før verdens skabelse var det Guds mål og det mål er stadig uforandret. Gud ønsker stadig, at vi skal ligne Gud. Dette kan vi ikke gøre selv, men når vi tager imod Jesus og begynder at følge ham, begynder han at forandre os indefra. Vi kommer til at ligne Jesus mere og mere og på den måde begynder vi at blive en afglans af Guds herlighed sådan som Gud ønsker.

Secured By miniOrange