15 Jesu fødsel

Der var gået 400 år siden Gud sidst havde talt med sit folk. Israelitterne, kaldet jøder, havde været under andre nationers kontrol i mange hundrede år. De blev nu regeret af romere, det mest magtfulde imperium der nogensinde havde eksisteret. Jøderne ventede og håbede stadig på en konge, som ville komme og redde dem og lede dem til sejr.

Endelig sendte Gud en engel til en jomfru, som hed Maria, i byen Nazaret. Hun var forlovet og skulle giftes med en mand, som hed Josef, en efterkommer af Kong David.

Englen Gabriel viste sig for hende og sagde: Vær ikke bange Maria, Gud har valgt at velsigne dig! Du vil blive gravid og få en søn, som du skal kalde Jesus. Det betyder ”Gud frelser”. Han vil blive konge og hans rige skal vare til evig tid!
Maria spurgte englen: Men hvordan kan jeg få et barn, jeg er stadig jomfru?
Englen svarede: Det vil ske overnaturligt ved Guds Ånd, så denne dreng vil blive kaldt Guds søn. Husk på … Intet er umuligt for Gud!
Maria sagde: Jeg er Guds tjener. Må alt hvad du har sagt gå i opfyldelse!
Efter dette sang Maria til Gud, hvor hun takkede ham for at vælge at velsigne hende.

Og ligesom englen havde sagt blev Maria gravid. Da Josef fandt ud af, at Maria ventede et barn, besluttede han sig for at bryde deres forlovelse
i stilhed. Loven tillod ham at få hende slået ihjel hvis hun havde haft en affære. Men en nat havde Josef en drøm. En engel viste sig for ham og sagde: Josef, vær ikke bange for at gifte dig med Maria. Barnet i hende er fra Gud. Du skal give ham navnet Jesus for han vil frelse folket fra deres synder. Derpå tog Josef Maria til kone, men han sov ikke med hende før barnet var født.

Måneder senere, hvor Maria og Josef rejste til Betlehem, kom tiden hvor hun skulle føde. Der var ingen ledige rum til dem på de lokale kroer, så de fandt en stald, og der blev deres barn født. De gav ham navnet Jesus, som betyder ”én som frelser”, ligesom englen havde sagt til dem. Maria svøbte ham i tøjstrimler og lagde ham i et trug til foder.

Samme nat var der en gruppe hyrder ude på marken, hvor de sørgede for deres får, da en engel pludselig viste sig for dem og skræmte dem. Englen sagde: Vær ikke bange, jeg bringer gode nyheder til alle! Ham der vil frelse jer, Messias, er blevet født her til aften i Betlehem! I vil vide det er ham, når I finder et barn i en stald svøbt i tøjstrimler.

Hyrderne sagde til hinanden: Lad os tage til Betlehem så hurtigt vi kan og se det mirakel, som Gud fortalte os om. Da hyrderne løb ind til byen fandt de Josef, Maria og Jesus i stalden, ligesom englen havde sagt. Efter dette gik de ud og fortalte alle om det de havde set og hørt – og menneskerne var oprigtigt forbavsede!

Få måneder senere kom vismænd rejsende fra fjerne lande for at finde den nyfødte konge. En stjerne havde ledt dem fra øst til Betlehem og var stoppet over det sted, hvor Josef og Maria boede. Da vismændene kom ind i huset blev de overvældet af glæde, knælede ned og tilbad Jesus. De bragte ham dyre gaver af guld, krydderier og parfumer. Josef og Maria flyttede tilbage til Nazaret, hor Jesus voksede sig stor, klog og fuld af Guds nåde.

Da Jesus var tolv år gammel deltog han og hans familie i den årlige forbigangsfest: Påsken i Jerusalem. (Kan du huske den første forbigåelse?)
På vejen hjem gik Maria og Josef ud fra, at Jesus var i deres karavane men bare fulgtes sammen med nogle af deres andre slægtninge. Senere, da de stoppede for at sove om natten, opdagede de at han ikke var nogen steder.

I panik rejste Josef og Maria tilbage til Jerusalem for at se efter Jesus. Tre dage senere fandt de ham endelig – han var i tempelgangene, hvor han diskuterede dybe spørgsmål med de religiøse lærere. Lærerne var alle forundrede over hans forståelse og indsigt. Hans forældre vidste ikke, hvad de skulle tænke. Søn! sagde hans mor til ham. Hvordan kunne du gøre dette imod os? Din far og jeg har været ude af os selv og ledt alle vegne efter dig.
Men hvorfor måtte I lede? Spurgte Jesus. I burde have vidst, at jeg var i min Fars hus. Men Josef og Maria forstod ikke hvad han mente.

Derpå vendt Jesus tilbage til Nazaret med sine forældre og var lydig imod dem. Hans mor tænkte dybt over hvad der var sket.

Jesus voksede – også i visdom – og var elsket af Gud og alle, der kendte ham.

Secured By miniOrange