18 Tanrı’nın Egemenliği

Tanrı’nın Egemenliğiyle ilgili haberler

İnsanlara öğretmeye devam ederek İsa Mesih, Tanrı’nın Egemenliğinin yaklaştığını, günahlarından tövbe edip Tanrı’ya dönmelerini, söyledi.

Bir gün takipçilerinden en yakınındaki bir grupla birlikte bir dağın tepesine çıktılar. Dağda otururken İsa Mesih Tanrı’nın Egemenliği hakkında öğretmeye başladı. İsa Mesihi, alçakgönüllülerin, fakirleri ve yumuşak huyluların – yani Tanrı’ya ihtiyacı olduğunu bilenleri Tanrı tarafından kutsandığını, Tanrı’nın Egemenliğinin onların olduğunu, söyledi. İsa Mesih Tanrı’nın, yüreği temiz olanları ve Tanrı’yla birlikte olmaya acıkıp susayanları kutsadığını, kendisine inandığı için nefret ve alay edilenleri Tanrı’nın kutsayacağını, söyledi. İsa Mesih bütün bunu yaşayanların sevinmelerini, onların Cennetteki ödülünün büyük olacağını, söyledi.

İsa Mesih Musa’ya verilen yasayı öğretmeye devam etti. İsa Mesih, Musa’nın yasalarını ve peygamberlerin yazılarını reddetmeye geldiğini sanmamalarını, onları tamamlamak için geldiğini, Tanrı’nın yasalarının diri olduğunu ve sonsuza dek kalacağını, onlara dikkatle bakmalarını ve yasaları uygulayan insanların onlara yol göstermelerini, böylece Tanrı’nın Egemenliğine saygı göstereceklerini, söyledi.

İsa Mesih, yasaların ve buyrukların insanları öldürmemelerini öğrettiğini, fakat öldürenlerin suçlu olduğu gibi insanlardan nefret edenlerin ve incitenlerin de aynı suçu işlediğini, insanların sözleri ve yaptıklarının kendilerini yargı götüreceğini, söyledi.

Zinayla ilgili İsa Mesih, yasaların insanlara eşlerinden başkasıyla yatmamalarını öğrettiğini, fakat kadına şehvetle bakan her adamın yüreğinde o kadınla zina etmiş olduğunu, söyledi.

İsa Mesih, biri gömleğini çalarsa ona ceketini vermelerini, cömert bir yaşam sürmelerini, düşmanlarını sevmelerini, arkadaşları sevmenin zor olmadığını fakat kötü insanları sevmek zor olsa bile sevmelerini, farklı bir hayat sürmelerini – yani Tanrı gibi her zaman iyi, doğru ve mükemmel olanı yapmalarını, söyledi.

İnsanlar İsa Mesih’in öğretisine çok şaşırdı çünkü yetkili biri gibi öğretiyordu.

Sonra ferisiler İsa Mesih’e, bahsettiği egemenliğin ne zaman geleceğini, sordular. İsa Mesih onlara, kimsenin Tanrı’nın Egemenliğinin gelmeden önce söyleyemeyeceğini, kimsenin Tanrı’nın Egemenliğinin nerede olduğunu söyleyemeyeceğini çünkü Tanrı’nın Egemenliğinin insanların içinde olduğunu, söyledi.

Tanrı’nın Egemenliğiyle ilgili Benzetmeler

İsa Mesih Tanrı’nın Egemenliği hakkında benzetmeler kullanarak öğretmeye devam etti.

Bir gün İsa Mesih, Tanrı’nın Egemenliğinin tarlaya ekilen ufak bir tohuma benzediğini, ilk bakışta tohumun çok küçük olmasına rağmen büyünce ağaç gibi olacağını, kuşların bile dallarında barınacağını, söyledi.

İsa Mesih çevresinde toplanan insanlara böyle küçük benzetmelerle öğretiyordu. İsa Mesih: Tanrı’nın Egemenliğinin –

  • Tarlada saklı bir hazineye benzediğini, onu aramanın çok faydalı olduğunu, söyledi.
  • Hamura eklenen mayaya benzediğini, mayanın az olmasına rağmen bütün hamuru etkilediğini, söyledi.
  • Çok değerli bir inciye benzediğini, onun değerine karşı insanın bütün malların hiçbir değerinin olmadığını, söyledi.
  • Çok büyük bir şenliğe benzediğini, bu şenliğe davet edilenlerin fakirler ve kimsesizler olduğunu, söyledi.

İnsanlar İsa Mesih’in öğretişine ve bilgeliğine şaşıyordu, bazı insanlar benzetmeleri anladılar bazıları ise anlamadılar.

Genç bir adam İsa Mesih’e gelip ona, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapması gerektiğini, sordu.

İsa Mesih ona, iyi olanın yalnız Tanrı olduğunu, onun buyruklarını yerine getirmesini, söyledi. Genç adam, Tanrı’nın buyruklarının hepsini yerine getirdiğini, ne ekleyebileceğini, sordu. İsa Mesih ona, bütün malları satıp yoksullara vermesini, onun ardından gelmesini, söyledi. Genç adam İsa Mesih’in cevabını duyunca üzüntü içinde gitti, çünkü zenginliğini bırakmak istemedi. İsa Mesih öğrencilere, zenginler için Tanrı’nın Egemenliğine girmenin zor olduğunu, devenin iğne deliğinden geçmesinin, zenginin Tanrı’nın Egemenliğine girmesinden daha kolay olduğunu, söyledi. Öğrenciler İsa Mesih’e şaşkınlıkta, o zaman kimin Tanrı’nın Egemenliğine girebileceğini, sordular. İsa Mesih onlara, kimse Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremeyeceğini, insanların sadece insanlar – yani bebekler doğurduğunu, Tanrı’nın Ruh’unu isa Tanrı’nın Egemenliğinde sonsuz yaşam verdiğini, söyledi.

İsa Mesih, Tanrı’nın Egemenliğine giden kapının dar olduğunu, onu bulanların az olacağını, fakat yıkıma götüren kapının geniş olduğunu, ondan geçenlerin ve kendi kendileri için yaşayanların çok olacağını, söyledi.

İsa ile Nikodim

Bir gece Yahudilerin önderlerinden Nikodim adlı bir Ferisi İsa Mesih’e geldi. Nikodim İsa Mesih’e, Tanrı’dan gelen bir öğretmen olduğunu, yaptığı mucizelerin Tanrı’nın onunla birlikte olduğunu ispatladığını, söyledi. İsa Mesih Nikodim’e, haklı olduğunu, fakat kimsenin yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği anlayamayacağını, söyledi. Nikodim bunu anlamadığı için İsa Mesih’e, yetişkin bir adamın nasıl annesinin rahmine ikinci kez girip yeniden doğabileceğini, sordu.

İsa Mesih ona, kimsenin Tanrı’nın Run’u aracılığıyla yeniden doğmadan Tanrı’nın Egemenliğine giremeyeceğini, insanların sadece insanlar – yani bebekler doğurduğunu, Tanrı’nın Ruh’unun ise Tanrı’nın Egemenliğinde sonsuz yaşam verdiğini, söyledi.

Nikodim İsa Mesih’e, bunun nasıl olabileceğini, sordu.

İsa Mesih Nikodim’e, saygı gösterilen Yahudilerin bir öğretmen olmasına rağmen bunu anlamadığını, dünyasal şeyler hakkında öğrettiğinde inanmazsa Tanrı’nın Egemenliğiyle ilgili şeyleri anlatınca nasıl inanabileceğini, sordu.

İsa Mesih, söylediklerinin doğru olduğunu, kendisi dünyaya göndermesinin Tanrı’nın insanları ne kadar sevdiğini gösterdiğini, kendisine inanıp isteğini yerine getiren herkesin sonsuz yaşama kavuşacağını, Tanrı’nın kendisi insanları yargılamak için değil tersine kurtarmak için gönderdiğini, günahlarında ve karanlıkta yaşamak isteyenlerin kendisini reddedeceklerini ve başlarına yargı getireceklerini, fakat Tanrı’nın isteğini yerine getirmek isteyenlerin kendisine güvenip sonsuz yaşam kavuşacağını, söyledi.

Secured By miniOrange