9 Yusuf

Önce den adı Yakup olan ama sonradan Tanrı tarafından adı İsrail olarak değiştirilen adam söz verilen ülkede yaşıyordu. İsrail Yusuf’u diğer oğullarından daha çok seviyordu ve onun için özel uzun ve renkli giysi yaptırdı. Yusuf 17 yaşındayken kardeşlerine sığırları gütmeleri için yardım ediyordu. Kardeşlerinin bütün yaptıklarını babasına anlatıyordu. Kardeşleri babalarının Yusuf’u onlardan daha çok sevdiği için ondan nefret etmeye başladılar. Yusuf Rüyalar görmeye başladı. Rüyalarında kardeşlerinin gelecekte onun önünde eğileceklerini gördü. Kardeşlerine rüyalarında ne gördüğünü anlattığında ondan büsbütün nefret ettiler.

Bir gün kardeşleri hayvanlarını otlaklarda güderken Yusuf onları görmeye geldi. Kardeşleri onu yakalayıp sırtındaki renkli uzun giysiyi çıkardılar ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Daha sonra Yusuf’u Mısır’a giden kervandaki bir tüccara sattılar. Yusuf’un kıyafetini keçi kanına buladılar. Eve döndüklerinde babasına, kıyafeti tarlada bulduklarını söyleyerek onun Yusuf’un olup olmadığını sordular. İsrail getirdikleri kıyafeti dikkatli bakınca Yusuf’un olduğundan emin oldu. Vahşi bir hayvanın Yusuf’u parçalayıp yemiş olduğunu sandı. İsrail Yusuf’un ölümü için hayatının sonuna kadar üzüleceğini söyledi.

Bu arada tüccarlar Yusuf’u Mısır’daki firavunun görevlisine, hafız birliği komutanı Potifar’a sattılar. Potifar Tanrı’nın Yusuf’la birlikte olduğunu onu başarılı kılacağını fark etti. Bu yüzden evinin ve sahip olduğunu her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi. Yusuf yakışıklı bir delikanlı olduğu için Potifar’ın karısı onun için şehvetle yanıp tutuşuyordu ve sürekli onunla yatmak için Yusuf’a baskı yapıyordu. Yusuf Potifar’ın karısının isteklerini reddetti ve yapmak istediği şeyin hem çok kötü olduğunu hem de Tanrı’ya karşı günah olduğunu söyledi.

Bir akşam Yusuf evde çalışırken Potifar’ın karısı onun kıyafetinden tutup kendine çekti onunla yatmak istedi. Yusuf kıyafetini kadının elinden kurtarıp kaçtı. Kadın bunu görünce bağırmaya başladı ve kocası eve gelince ona, Yusuf’un namusunu kirletmeye çalıştığını, söyledi.

Potifar Yusuf’a çok kızdı ve onu firavunun hapishanesine attı. Fakat başgardiyan onu sevdi. Tanrı hala Yusuf’la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Başgardiyan bütün tutsakların yönetimini Yusuf’a verdi. Tanrı Yusuf’a diğer tutsakların rüyalarını yorumlama yeteneğini verdi.

Birkaç sene sonra firavunun çok merak ettirdiği düşleri gördü. Onlarından birinde yedi çirkin ve cılız ineğin diğer semiz yedi ineği yediğini gördü. Firavunun büyücüler ve bilgi adamlarından kimse firavunun düşü yorumlayamadı. Firavunun görevlilerinden biri önce de Yusuf’la hapishanede kaldı ve düşleri yorumlamasının yeteneğini olduğunu hatırladı. Firavun bunu öğrenince Yusuf’u hapishaneden getirdiğini emretti ve ona düşleri yorumlayıp yorumlayabildiğini sordu. Yusuf onda böyle bir yeteneği olmadığını cevabını verdi fakat Tanrı firavuna düşlerinin ne anlamı olduğunu ve düşüncelerini rahatlayacağını söylemeye devam etti.

Firavun Yusuf’a düşlerini anlattı ve Yusuf onları yorumladı. Gelecek yedi senede Mısır’da bol bol yemek olacak fakat bundan sonraki yedi senede bütün ülkede korkunç bir kıtlık sökecek.

Firavun, Tanrı Yusuf’a düşlerinin anlamı ne olduğunu bildirdiğinden çok şaşıyordu ve Tanrı Ruh’una sahip olduğunu anladı. Bu yüzden firavun kendisinden hariç Mısır’ın ülkesinde onu en üst yönetici olacağını atadı. Gelecek yedi senede bütün Mısır’da yemekler ambarlara toplamasını kontrol etmesini için bütün ülkeye ziyaret etmeye çalıştı. Firavunun hizmetine girdiğinde otuz yaşındaydı.

Yedi sene bitince kıtlık başgösterdi ve bütün ülkelerde kıtlık vardı. Bütün ülkelerden insanlar Mısır’a Yusuf’tan yemek almaya geldiler.

İsrail Mısır’da buğday olduğunu öğrenince kendisiyle ailesi açlıktan ölmemek için oğullarını Mısır’a yemek almaya gönderdi. Mısır’a varınca Yusuf’u tanımadılar ve unun önünde eğdiler.

Başlangıçta Yusuf kardeşlerini çok sert davrandı. Onların casus bile olduğunu iddia edip onları hapishaneye attı. Kardeşlerin defalarca Mısır’a yemek almaya geldikten sonra Yusuf onlara kendisi kim olduğunu açıkladı. Yusuf kardeşlerine, onların köle olacağına sattığı kardeşi Yusuf’u olduğunu söyledi.

Bunu duyunca kardeşleri çok şaşıp korktular. Yusuf’un hala yaşadığını hiç beklememiştiler. Fakat Yusuf onlara nazikçe söylemeye başladı. Onların korkmasının sebebi olmadığını söyledi. Yusuf kardeşlerine, Tanrı onların kötü niyetli davranışları iyiliğe çevirdiğini söyledi. Tanrı çok insan kurtarmaya Yusuf kendisi Mısır’da çok üst bir görevlisi olacağını atadığını söyledi. Şimdi Yusuf kardeşleriyle aileleri için sağlayacağını söyledi.

Firavun Yusuf’un kardeşlerini geldiğini duyunca İsrail’i bütün ailesi Mısır’a taşınmayı davet etti. Mısır’ın en verimli bölgelerinden biri onlara verdi ve yeni giysiler de verdi. Böylece İsrail ve ailesi açlıktan ölmeyi kaçıp Mısır’da yaşamaya başladılar. Mısır’da Tanrı’nın Yusuf’a verdiği iyilikleri zevk aldılar.

Secured By miniOrange