6 Tanrı’nın İbrahim’le antlaşması

İnsanlar Tanrı’nın tufandan onları nasıl kurtardığını unuttular. İnsanlar tuğlalardan yapılmış muhteşem bir şehir yapmayı planladılar. Şehirde kendi güçlerini ve mükemmelliklerini göstermesi için Babil’de göğe kadar uzanan yüksek bir küle yapmaya karar verdiler. Fakat Tanrı insanların nasıl onun yerine kendi kendilerini yüceltmek istediğini gördü. Bu dönemde bütün insanlar aynı dil konuşuyorlardı. Bu yüzden Tanrı insanların ona karşı bir araya gelip kolayca isyan etmemeleri için onlara farklı diller verdi. Böylece insanları dünyanın her bucağına dağıldılar.

Birkaç kuşaktan sonra Tanrı Avram adlı bir adama özel bir vaatte bulundu. Tanrı’nın bu verdiği vaat iki kişi arasındaki en güçlü antlaşmadır.

Tanrı’nın Avram’la yaptığı antlaşma şudur:

Tanrı Avram’a, seni büyük ve sonsuza dek ünlü bir halkın atası yapacağım. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak, dedi.

Tanrı’nın bir aile aracılığıyla bütün dünyayı kutsamayı seçmesi çok özel bir vaattir. Fakat bir sıkıntı vardı. Avram’ın eşi Saray kısırdı ve çocuk doğuramıyordu. Bu durumda Tanrı Avram’ın aracılığıyla bütün yeryüzündeki halkları nasıl kutsayacaktı? Hem Avram hem de Saray yaşlanmaya başladılar. Avram 75 yaşındaydı ve Saray 65!

Tanrı Avram’dan, ülkesini, akrabalarını, babasının evini bırakıp ona göstereceği bir ülkeye gitmesini, istedi. Tanrı Avram ve ailesini Kenan denilen bir ülkeye gönderdi. Kenan’a ulaşınca Tanrı Avram’ın ülkenin her tarafına bakmasını isteyerek ona bu ülkeyi ona ve soyuna vereceğinin sözünü verdi. Bundan sonra Kenan ülkesi söz verilen ülke olarak anıldı.

Yıllar sonra hala Avram’la Saray’ın çocuğu olmadı. Bir gün Avram Tanrı’ya yakında yaşlanıp mirasını uşağına vermesi gerekeceğini söyledi. Bu durumda Tanrı’ya, ona verdiği sözün ne ifade ettiğini sordu. Tanrı Avram’a ona bir oğul vereceğini ve bu oğlun söz verdiği mirasçı olacağını söyledi. Tanrı Avram’ın gecenin karanlığında göğe bakıp yıldızları saymasını istedi. Tanrı onun soyunun yıldızlar gibi sayılamayacak kadar çok büyük olacağını söyledi.

Avram Tanrı’nın söylediklerine inandığı için Tanrı onu doğru biri olarak saydı.

Zaman geçtikçe Saray çocuğu olmadığı için sabırsızlanmaya başladı. Saray, Mısırlı Hacer adında uşağından onun yerine Avram’dan çocuk doğurmasını istedi. Avram bu planı kabul etti ve Hacer hamile kalıp bir çocuk doğurdu. Çocuğun ismini İsmail koydular.

Hacer hamile kaldığında Saray ve Hacer’in arasındaki ilişki bozulmaya başladı. Hacer Saray’ı küçük görmeye başladı ve Saray Hacer’e çok sert davranmaya başladı. Sonunda Hacer’le çocuğu Avram’ın ailesinden çıkartıldı ve tekrar Avram’ın ailesinde yaşamalarına izin verilmedi.

Avram 99 yaşındayken Tanrı tekrar ona seslendi. Tanrı ona, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım, dedi. Tanrı Avram’ın ismini İbrahim’le değiştirdi. İbrahim birçok ulusun babası demektir. Tanrı İbrahim’den, sonsuza dek onun Tanrı’sı olduğunu onun soyundan gelen halkın Tanrı’nın halkı olduğunu hatırlamasını istedi.

Tanrı Saray’ın ismini Sara’la değiştirdi. Sara birçok ulusun annesi demektir. Tanrı Sara’nın kısa bir süre sonra oğlu olacağını söyledi. Onun isminin İshak olmasını istedi. Hem İbrahim hem de Sara Tanrı’nın söz ettiği oğlun olacağına inanmadığı için içlerinden güldüler. İbrahim hem 100 yaşındaki bir adamın çocuk babası hem de 90 yaşındaki bir kadın nasıl hamile olabileceğini düşünüyordu. Sara’da aynı düşüncelere sahipti.

İbrahim Tanrı’ya onu İsmail aracılığıyla sözünü yerine getirip getirmeyeceğini sordu. Tanrı İbrahim’in neden güldüğünü sordu. İbrahim’e onun yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını bilip bilmediğini sordu. Tanrı ona yaklaşık bir sene sonra oğlu olacağını söyledi. Sara’nın uşağının çocuğuyla değil, İshak’ın aracılığıyla sözünü yerine getirmek istediğini söyledi.

Bir sene sonra tam da Tanrı’nın söylediği gibi Sara onun ilk çocuğunu doğurup İshak ismini verdi. İshak kahkaha demektir.

İshak’ın doğuşu Tanrı’nın İbrahim’e sözünü yerine getirmesinin başlangıcıydı. Tanrı, İbrahim’in soyundan gelen halkın yeni bir halk olmasını ve bu halkın Tanrı’nın isteğini nasıl yerine getirilebileceğini gösteren bir halk olmasını istedi. İbrahim’in soyundan gelen halka İsrailliler deniliyor.

Secured By miniOrange