14 Hâkimler, Krallar ve Peygamberler

İsrail halkı atalarına söz verilen ülkeye gitmek için yola devam etti. Tanrı gündüz Buluşma Çadırı’nı bulut sütunuyla gece ateş sütunuyla kapladı. Bulut sütunu ya da ateş sütunu çadırdan ayrılınca İsrailliler kampını kapatıp bulut ya da ateş sütunu takip edip durduğunda ise tekrar kamp kurdular.

İsrail halkı söz verilen ülke, Kenan’a yaklaşınca Kenan’da yaşayan insanlardan korktukları için ülkeye girmek istemedi. Aralarında, Kenanların kendilerinden çok büyük ve güçlü olduklarını, onların yanında çekirge gibi göründüklerini, onları yenemeyeceklerini, konuşuyorlardı. Tanrı İsrail halkına onları için savaşacağının, Kenan ülkesini onlara vereceğinin sözünü vermesine rağmen ona güvenmedi. Bu yüzden Tanrı halkı çölde kırk yıl boyunca dolaşmakla cezalandırdı. Çölde yaşadıkları kırk yıl boyunca halk Musa’ya ve Tanrı’ya sürekli cephe almış gibi onlara karşı söyleniyorlardı.

Musa yaşamının sonuna yaklaşınca İsrail halkına bütün Tanrı’nın halka söylediklerini, yasaları ve buyrukları hatırlattı. Musa halka, Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün canıyla, bütün aklıyla ve bütün gücüyle sevmesini, çünkü Tanrı’nın hayat veren olduğunu, söyledi.

Yeşu Musa’nın yardımcısıydı. Musa dağa çıktığında Yeşu onun yanındaydı. Musa bütün İsrail halkının önünde Yeşu’ya, güçlü ve cesur olmasını, söyledi. Musa halka, Yeşu’nun atalarına söz verilen ülkeye gitmek için öncülük edeceğini, halkın korkmayıp cesaretinin kırılmamasını, çünkü Tanrı’nın onları asla terk etmeyip unutmayacağını, söyledi.

Musa öldükten sonra Yeşu İsrail halkının yeni yöneticisi oldu ve o söz verilen ülkeyi düşmanlarından almak için öncülük etti. İsrailliler Kenan’a girdiğinde Tanrı onlara, Kenan ülkesindeki onlardan önce yaşayan insanların kötülük dolu oldukları ve putlara inandıkları için ülkeden kovmalarını, söyledi. Fakat İsrailliler Tanrı’nın bu söylediklerini dinlemediler ve sonuç olarak İsrailliler Kenan’da onlardan önce yaşayan insanların putlarına tapınmaya başladılar. İsrail halkı Tanrı’yı dinlemediği için onlara günah kapı açıldı. İsrailliler Tanrı’yı dinlemediğinden dolayı Tanrı onları korumadı ve diğer halkların Kenan’a girip İsraillileri işgal etmesine izin verdi. İsrailliler fethedildiğinde acı çekmeye başladılar ve Tanrı’nın onları affetmesi için yalvarmaya başladılar. Bir defa daha Tanrı onları affedip hâkimler yöneticiler olarak düşmanlarını yenmeleri için gönderdi. Tanrı’nın o zamanki İsraillilere gönderdiği hâkimler günümüzdeki hâkimler gibi değil komutanlar gibiydi. Bütün cephede İsrailliler düşmanlarını yendiler. Düşmanlarını yendiklerinde halk Tanrı’ya tapınıyordu fakat kıza bir süre sonra Tanrı’ya sırtını dönüp kendi isteklerini izleyerek yaşamaya başladılar.

Maalesef bu halkın davranışı kuşaktan kuşağa devam ediyordu. İsrail halkının yardıma ihtarcı olduğunda Tanrı’ya yaklaşıp ona yalvarmaya başladılar lakin sıkıntı olmadığı zamanda gerçek Tanrı’yı unutup başka şeylere tapınmaya başladılar. Bu zamanlarda herkes doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı.

İsrail halkının etrafındaki halklar krallarla yönetildiler. Bu yüzden İsrail halkı Tanrı’ya yakınarak, diğer halklar gibi onları görebilecek insansal bir yönetici, kral istediklerini, söylediler. Tanrı halkın yakınmalarını dinleyip halkın arasından Saul adında bir adam seçti ve onu kral olarak atadı. Fakat Saul Tanrı’yı dinlemediği için Tanrı onu görevden aldı. Tanrı onu sevip isteklerini yerine getirmek isteyen bir adam aramaya başladı ve Davut adında genç bir adam seçti.

Davut büyünce kral oldu ve Tanrı onu ve bütün İsrail halkını bereketledi. Davut Tanrı’yı yürekten seviyordu ve Tanrı’nın isteklerini yürekten yerine getirmeye çalışıyordu. Tanrı Davut’a, soyundan birinin İsrail’i sonsuza dek yöneteceğini, onun krallığının sonunun hiç gelmeyeceğini, söyledi.

Süleyman babası Davut’tan sonra kral oldu. Süleyman tarihteki en zeki ve zengin kraldı. Süleyman Tanrı’ya dua ederek, ondan İsrail halkını iyi bir şekilde yönetebileceği kadar bilgelik, istedi. Tanrı Süleyman’ın duasını dinledi ve ona çok büyük bilgelik verdi. Dünyanın dört bucağından hükümdarlar Süleyman’ı dinlemek için geldiler. Tanrı’nın Süleyman’a verdiği bilgelikle kitaplar yazmıştır ve Kutsal Kitap’taki Süleyman’ın Özdeyişleri ve Vaiz kitapları bu kitaplardan birkaç tanesidir.

Süleyman’ın kral olduğu zamanlarda İsrail halkı büyük esenlik ve zenginlik içinde yaşıyordu. Buluşma Çadırı’nın yerine bir tapınak yapıldı. Tapınak Tanrı’nın hep halkın yanında olduğunu gösteren kalıcı bir simgeydi. Sonra kral Süleyman putlara tapınan ve onun putlara tapınmasına sağlayan yabancı kadınlarla evlendi ve böylece Tanrı’yı ihanet etti. Bu yüzden İsrail halkında iç savaş başladı ve ülke iki krallığa bölündü. Kuzeydeki krallığa İsrail ve güneydekine Yahuda denildi. Sonunda ikisi de putlara tapan krallarla yönetiliyorlardı. Tanrı’ya karşı isyanları yüzünden Tanrı onları korumadı ve diğer uluslara onları işgal etmeleri için izin verdi. İsrailliler atalarına söz verilen ülkeden kovuldular ve halkın çoğu tekrar köleliğe götürüldüler.

Bu sırada Tanrı İsraillileri uyandırıp onun isteklerini yerine getirmeleri için peygamberler gönderdi. Peygamberler halkı Tanrı’ya karşı isyan etmeye devam edelerse sonunda ne olacağı hakkında uyardılar.

Yeremya adlı bir peygamber Tanrı’nın sözünü duyurarak, Tanrı’nın bir gün İsrail halkıyla yeni bir antlaşma yapacağını, yasasını içlerine yerleştireceğini, yüreklerine yazacağını, o gün Tanrı’nın onların Tanrı’sı olacağını ve onların onun halkı olacağını, söyledi.

Ayrıca peygamberler sonsuza dek yöneten kral ve kurtarıcı – yani Mesih hakkında açıkladılar. Tanrı peygamberlere Mesih’in nasıl olacağını açıkladı.

Peygamber Yeşaya gelecek Mesih hakkında şöyle söyledi:

  • Kral Davut’un soyundan ve bakireden doğacak.
  • Çöldeki bir haberci Mesih’in geleceği güne hazırlanmaları için halkı davet edecek.
  • Fakirlere, hastalara ve hayatı kötü olanlara iyi haberler ve şifa getirecek.
  • Hiç hata yapmayacak ve günahsız bir hayat sürecek.
  • Ona vurulacak, kamçılanacak ve yaralanacak – bunların hepsi bizim huzur ve şifa almamız, bağışlanmamız için olacak.
  • Suçlanınca susacak. Yargılanacak ve hapse atılacak.
  • Elleri ayakları deşilecek, suçlu gibi öldürülecek ve zengin adamın mezarına gömülecek.
  • Tanrı günahlarımızı ve cezamızı ona yükleyecek. Onun canı bizim için kurban edilecek. Onun sayesinde çokları Tanrı’yla bağışlanacak.

Bu peygamberliklerden sonra Tanrı 400 sene boyunca insanlara tekrar bir şey söylemedi.

Secured By miniOrange