17 İsa Mesih ve Yahudilerin Din Önderleri

Bir Felçlinin İyileştirilmesi

İsa Mesih nereye giderse gitsin insanlar onu takip etmeye devam ettiler. Bir kere İsa Mesih gece konakladığı evde Tanrı’nın sözü öğretmeye başladı. Onu görmek ve dinlemek için akın akın insanlar geliyordu o kadar çok kişi gelmişti ki İsa’nın kaldığı ev dolup taşmıştı. Kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı!

Dört arkadaş İsa Mesih’in felçli arkadaşını iyileştirebileceğine inandıkları için felçli adamı sedyede yatarak İsa Mesih’e götürmek istediler. Fakat evin içinde ve önünde o kadar çok insan vardı ki bırakın İsa Mesih’e gitmeyi evin girişine bile yaklaşamadılar. Bu yüzden adamlar kapıdan giremeyince evin damı yanı çatısına çıkıp bir delik açtılar felçli arkadaşlarını sedyeyle birlikte açtıkların bu delikten aşağı evin içine indirdiler. İsa Mesih onların çabasını ve imanını gördüğünde felçli adama, kaygılanmamasını, günahlarının bağışlandığını, söyledi.

Yahudilerin din adamlarından bir grubun adı Ferisililerdi ve onlardan bazıları İsa Mesih’in söylediklerini duydular. Ferisiler çok güçlü ve katı bir dini öğretmen grubuydu. Musa’ya verilen yasa yani Tevrat’ın kurallarının yerine getirildiğinden emin olmak için Tevrat’ta olmayan kendi kurallarını insanlara empoze edip bu kurallara uymalarını istediler. İsa Mesih’in felçli adama söylediklerini duyduklarında birbirlerine, bu adamın kendisinin kim olduğunu düşündüğünü, Tanrı’dan başka kimsenin günahları affedemeyeceğini, söylüyorlardı.

İsa Mesih akıllarından geçeni bildiği için Ferisiler’e, neden öfkelendiklerini, onlara göre felçli adama şilteni topla git demek mi günahların affedildi demek mi daha kolay diye sordu. İsa Mesih Ferisiler’e, günahları affetmeye yetkisi olduğunu ispatlayacağını, söyledi.

İsa Mesih adama, kalkmasını, şiltesini alıp evine gitmesini, iyileştirildiğini, söyledi. Adam o anda iyileşip yürüyerek kalabalığın içinden geçti ve oradan ayrıldı. Oradaki herkes şaşırıp Tanrı’ya şükrederek, hiç böyle bir şey görünmediklerini, söylediler.

Günahkârlarla yemek yiyor

İsa Mesih Ginnesar Gölü’nün kıyısında dolaşırken vergi toplama yerinde bir vergi görevlisi gördü. İsmi Matta’ydı. O dönemde vergi görevlileri Yahudi olmalarına rağmen İsrail’i işgal eden Roma İmparatorluğu için çalıştılar ve ayrıca insanlar vergi görevlilerinin ahlaksız ve rüşvetçi olduklarını düşündüklerinden onlardan nefret ettiler.

İsa Mesih Matta’dan, ardından gelmesini ve İsa Mesih’in elçisi olmasını, istedi. Matta kalkıp her şeyi bıraktı ve İsa Mesih’i takip etmeye başladı. Akşam olunca Matta İsa Mesih’i öğrencileriyle evine akşam yemeğe davet etti. Matta hem İsa Mesih’i öğrencileriyle hem de vergi görevli arkadaşlarından bazılarını ve oturduğu kasabadaki ahlaksız insanların çoğunu da davet etti. Fakat Yahudilerin önderlerinden bazıları yani Ferisiler İsa Mesih’in bu kötü insanlarla yemek yediğini görünce İsa Mesih’in öğrencilerine, neden bu ahlaksız insanlarla yemek yediğini, sordular.

İsa Mesih Ferisiler’in söylediklerini duyduğunda Ferisiler’e, hasta olmayanların değil, hastaların doktora ihtiyacı olduğunu, çok iyi ve günahsız olduğunu düşünenlerle vakit geçirmek için değil, günahkarları yeni bir hayata çağırmak için geldiğini, söyledi.

Başka bir akşam İsa Mesih Yahudilerin önderleriyle tekrar akşam yemeği yiyordu. Yahudi önderleri İsa Mesih ve öğrencileri Yahudilerin geleneksel kurallarını uymayıp ellerini yemekten önce yıkamadıkları için çok şaşırıp onlara kızdılar.

İsa Mesih onlara, bardakların ve tasların dış tarafını çok dikkatle yıkadıklarını fakat içinin pis olduğunu, onların yaşamının da aynı şekilde göründüğünü ve kalplerinde nefretin, açgözlülüğün ve gururun olduğunu, atalarından daha beter olduklarını, Tanrı’yla ilgili şeyleri bilmelerine rağmen uygulamadıkları için kendilerinin Tanrı’nın Egemenliğine giremediklerini ve insanların da girmelerini önlediklerini, söyledi.

Şabat günüdeki bir iyileşmesi

İsa Mesih hem öğreterek hem de hastaları iyileştirerek yoluna devam etti ve bazen Yahudilere dinlenmeleri için verilen Şabat günüde de yaptı. Yahudiler İsa Mesih’in Şabat günüde hastaları iyileştirmesini çok öfkelendi ve Şabat gününün kurallarına uymadığı için onu azarladılar. Fakat İsa Mesih onlara, Tanrı’nın, yani babasının, durmadan iyilik yaptığını neden kendisinin iyilik yapmayı bırakacağını, sordu.

İsa Mesih’in bu söyledikleri Ferisiler’i çok öfkelendirdi. İsa Mesih’in sadece Şabat gününün kurallarını uymamasına değil, Tanrı’ya ‘babamız’ söylemek yerine ‘babam’ söylediğini ve böylece Tanrı’yla eşit olduğunu iddia etiğini, söylediler. Yahudilerin önderleri devamlı İsa Mesih’e çok soru sorarak ona meydan okudular ve onu tuzağa düşürmeye, kandırmaya çalıştılar.

İsa Mesih onlara, yaptıklarını kendisinden gelmediğini değil tersine babasının isteklerini yerine getirdiğini, söyledi. Babasının canının kaynağını olduğunu, hastaları iyileştirebilecek ve ölüleri diriltebilecek yeteneği olduğunu, söyledi.

Secured By miniOrange