13 Kurbanlar

Tanrı Musa’ya, İsrail halkının onun buyruklarına nasıl uyarak yaşayacaklarının kurallarını verdikten sonra Musa tekrar Tanrı’yla görüşmek için dağa çıktı. Bu safer Tanrı Musa’ya kutsal bir çadır yaptırması için özel talimatlar verdi. Yaptıracağı kutsal çadıra Buluşma Çadırı denilecekti. Buluşma Çadırı Tanrı’nın sevdiği halkıyla görüşeceği bir yerdi. Musa Buluşma Çadırı’nı yapmaları için en ünlü ustalarla işçileri İsraillilerin kampının ortasında toplayıp çalıştırdı.

Çadırda iki oda vardı. Kapıdan ilk girilen ve büyük odaya Kutsal Yer denildi. Bu odada altından yapılmış yedi kandilli bir kandillik vardı. Bu yedi kandil gece gündüz yanıyordu ve Tanrı’nın devamlı halkına bakıp koruduğunu simgeliyordu. Kandilliğin yanında bir masa vardı. Masada on iki dilim ekmek vardı. Ekmek Tanrı’nın her zaman halkı için sağlayacağını simgeliyordu. Kutsal yerde altından yapılmış bir sunak da vardı. Altın sunağında buhur devamlı yanıyordu. Buhur hem Tanrı’nın onların yanında olduğunu hem de halkının dualarını Tanrı’nın duyduğunu simgeliyordu.

Kutsal yerdeki odadan daha küçük olan odaya En Kutsal Yer denildi. Buluşma Çadırı’nın çatısından zemine kadar uzanan kalın bir perde bu iki odayı birbirinden ayırdı. En Kutsal Yerde özel Antlaşma Sandığı denilen ahşaptan yapılmış bir sandık vardı. Antlaşma Sandığı’nın içinde Tanrı’nın yazdığı ve Musa’ya verdiği taş levhalar vardı. Antlaşma Sandığı’nın üsteki kapağı altından yapılmıştı ve Bağışlanma Kapağı denildi. Bağışlanma Kapağı’nda Tanrı’yı bulunuyordu.

Buluşma Çadırı

İsrailliler Buluşma Çadırı yapmayı bitirdikten sonra Tanrı çadırın üstüne gündüz bir bulut sütunu, gece bir ateş sütunu göndererek onların yanında olduğunu gösterdi. Bulut sütunu ya da ateş sütunu çadırdan ayırınca İsrailliler kampını kapatıp sütunu takıp ediyorlardı.

Tanrı İsrail halkına, günah islediklerinin farkına varınca onu itiraf etmelerini ve bir kurban kesmeleri gerektiğini ve böylece onların günahlarını kaldırıp affedeceğini söyledi.

Tanrı halkını çok sevdiği için onlara, kendi canlarının yerine kusursuz bir hayvanı kurban kesmeleri için bir yol verdi. Bir canın yerine başka bir can verildi. Bu yüzden İsrail halkı her gün Buluşma Çadırı’nın önündeki alanda kurbanlar kesiyorlardı.

Bu kurban kesme sistemi yılarca devam etti fakat her zaman sadece gelecek olanın bir simgesiydi. Tanrı bütün dünyadakilerin günahlarından arınması için özel bir kurban sağlamayı planladı. Tek ve son özel kurban olacaktı.

İsrail halkı ataları Yakup’un on iki oğluna göre on iki kabile bölündü. Musa ve kardeşi Harun Yakup’un ilk oğlu, Levi’nin soyundandır. Tanrı Harun ve oğullarını halkı temsil eden kâhinler olarak atadı. Sadece kâhinler kurban kesebildiği için onlar halk için Tanrı’ya kurban kesme görevini aldılar.

Kâhinlerden başka birinin Buluşma Çadırı’na girmesi yasaktı. Başkaları Tanrı’nın bulunduğu yere yaklaşmayı deneyince ölüyordu. En Kutsal Yere başkâhin Harun’dan başka birinin girmesi yasaktı. O da sadece yılda bir gün Günahları Bağışlatma Günü’nde En Kutsal Yere girebilirdi. Tanrı Musa’dan, her haftaki Şabat Günü dışında halkın şenlik yapıp dinlenmesi için bayramlara zaman ayırmasını istedi. İsrailliler senede birkaç bayram kutladılar. Bazıları haftalarca devam ediyordu. Günahları Bağışlatma Günü ilkbahardaki bayramlardan biriydi. Tanrı, Günahları Bağışlatma Günü’nün özel ve önemli bir gün olduğunu, çünkü halkın günahlarından arınıp affedileceğini ve onların tekrar Tanrı’nın önünde arınmış halde duracağını, söyledi.

Tanrı Harun’a, Günahları Bağışlatma Günü’nde ne yapılmasını istediğini, anlattı. Tanrı ona verdiği talimatlara dikkatli bakması gerektiğini yoksa öleceğini söyledi. İlk önce onun günahsız ve kusursuz olması gerekiyordu. Bundan sonra Günahları Bağışlatma Günü için yapılan özel kıyafetler giyecekti. Tanrı bu kıyafetlerin nasıl olacağını çok detaylı anlattı.

Tanrı Harun’dan kendisinin ve ailesinin günahları için genç bir boğayı kurban etmesini istedi. Bundan sonra Harun’dan parmağını kana batırıp Antlaşma Sandığının kapağına kanı serpiştirmesini ve Antlaşma Sandığının önüne yedi kere kanı serpiştirmesini istedi. Bunu yaptıktan sonra Tanrı Harun’dan iki kusursuz teke almasını – onlardan birinin İsraillilerin günahlarının bedeli olarak kurban kesmesini istedi. Genç boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Antlaşma Sandığının kapağına ve önüne serpiştirmesini istedi. Tanrı Harun’un bu yaptıklarını kabul edip halkın günahları ve isyanlarını affedeceğini söyledi. Tanrı Harun’a, kanın yaşamı temsil ettiğini ve kanda yaşam olduğundan dolayı halkın günahlarını arındırabildiğini söyledi.

Bunu yaptıktan sonra Tanrı Harun’un diğer tekeyi almasını istedi. Tanrı Harun’dan, tekenin kafasına ellerini koymasını, bütün halkın günahlarını itiraf etmesini istedi böylelikle günahlar tekeye geçiyordu. Bu işlen bittikten sonra Tanrı tekenin uzaktaki issiz bir yere götürülmesini istedi. Böylece halk günahlarından arındırıldı. Harun ve İsrail halkı Tanrı’nın verdiği talimatları çok dikkatli bir şekilde takip etti. Günahları Bağışlatma Gününde halk günahlarından arındırıldı ve Tanrı tarafından bağışlandılar. Bu bayramı İsrail halkı her sende kutluyordu.

Secured By miniOrange