12 Yazılar ve buyruklar

Mısır’dan çıktıktan az sonra İsrailliler tekrar Musa’ya yiyeceklerinin ve içecek sularının yeterli olmadığını düşündükleri için yakınmaya başladılar. Onlara göre Mısır’da yiyecekleri ve içecekleri boldu. Musa’ya, onları neden zorla, ölmeleri için mi çöle getirdiğini, sordular.

Musa Tanrı’ya haykırarak bu insanlarla ne yapacağını, sordu ve yakında onu öldüreceklerini, söyledi.

O günden itibaren Tanrı İsraillilere mucizeler aracılıyla her gün yeterli yiyecekler ve içecekler sağladı. Tanrı İsraillilerin kamplarına yenebilecek kuşları gönderdi, sabahları toprağı ekmek gibi görünen ve yenebilecek şeylerle kapladı ve bir kayanın içinden içecek suyunun fışkırtmasına sağladı.

İsrailliler Mısır’dan çıktıktan üç ay sonra Sina Dağı’nın karşısında konakladılar. Musa Tanrı’nın huzuruna çıkmak için dağa tırmandı. Tanrı dağda Musa’yla konuştu. Tanrı Musa’dan, İsrail halkına; Tanrı’nın onları nasıl kartal kanatları üzerinde gibi Mısır’dan kurtardığını gördüğünü, Tanrı’ya itaat ederlerse ve buyruklarını yerine getirirlerse Tanrı’nın onları koruyacağını, onların Tanrı’nın öz halkı olduğunu ve kutsal ulus olduklarını, seçilmiş Tanrı’yı temsil edecek halk olacaklarını, söylemesini istedi.

Musa dağdan inince halka Tanrı’nın söylediklerini anlattı. İsrail halkı bir ağızdan Tanrı’nın buyruklarını yerine getireceklerini, söyledi.

Tanrı Musa’ya, halkın dağın eteğinde toplamasını söyledi. Halk toplanınca Tanrı onları uyararak dağa çıkmamalarını eteğine bile yaklaşmamalarını, söyledi. Bu kurallara uymayanların kesinlikle öldürüleceğini, söyledi. Aynı zamanda güçlü bir fırtına dağı kara bir bulutla kapladı. Tanrı dağın tepesinde ateş içinden onlara buyruklar vermeye başladı.

Tanrı onlara, Mısır’daki kölelikten onları kurtaran Tanrı olduğunu, ondan başka bir Tanrı’ya tapmamalarını, onun adını boş yere ağızlarına almamalarını, haftada bir gün dinlenmelerini ona tapınmalarını, anneleri ve babalarına saygı göstermelerini, öldürmemelerini, hırsızlık yapmamalarını, yalan söylememelerini ve zina etmemelerini, onlara sağladıklarından hoşnut olmalarını ve başkalarının malını göz dikmemelerini, söyledi.

Tanrı onlarla konuşurken halk korkarak dağdan uzaklaştılar. Musa onlara, korkmamalarını, söyledi. Musa onlara, Tanrı’nın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, bu sebeple Tanrı korkusu onların günah islememelerini sağlayacağını, söyledi.

Halk dağdan uzaktayken Musa dağa tırmanıp kara bulutların içine girdi. Tanrı Dağda İsrail halkı için istediği yasasını Musa’ya verdi. Tanrı’nın yasası komşularına ve düşmanlarına nasıl davranmalarını gerektiğini, anlaşmazlıkları nasıl çözebileceklerini, suçluları nasıl cezalandırmaları gerektiğini ne zaman çalışıp dinlenmelerini ne zaman kutlama yapacaklarını, nasıl kurban kesmeleri gerektiğini ve benzer şeyleri çok detaylı olarak açıklıyordu.

Musa yardımcısı Yeşu ile dağda kırk gün ve kırk gece kaldı. Tanrı Musa’ya iki taş levha verdi. Taş levhalara yasanın detayları Tanrı’nın parmağıyla yazıldı.

Musa dağdayken halkın bir bölümü Musa’nın kardeşi Harun’a gitti. Ona, Musa’nın nereye gittiğini bilmediklerini, söylediler. Harun’dan, onlara görebilecekleri, yol gösterebilecek bir Tanrı vermesini, istediler. Harun altından buzağı şeklinde bir put yapıp tapınmaları için bir sunağa koydu. Harun halka, yaptığı putun onları Mısır’dan kurtaran Tanrı olduğunu söyledi. Ertesi gün İsrail halkı puta tapınarak büyük bir şenlik yaptı.

Tanrı, İsraillilerin nasıl davrandığını görünce, Musa’ya, halkı yok etmek ve Musa’nın soyundan yeni bir halk yapmak istediğini, söyledi. Musa Tanrı’ya onları yok etmemesi için yalvarmaya başladı ve onu sayesinde Tanrı isteğinden vazgeçip halkın yaşamasına karar verdi.

Musa yanlarına dönünce onların puta tapındığını görünce Tanrı’dan aldığı taş levhaları kıracak kadar öfkelendi. Musa buzağı putu alıp toz haline getirdi ve tozu suyla karıştırıp halka içirdi.

Ertesi gün Musa tekrar Tanrı’nın İsrail halkını affetmesi için yalvarmaya dağa tırmandı. Tanrı Musa’ya, Tanrı’ya karşı günah işleyen herkesi cezalandıracağını, söyledi. Tanrı buzağı putuna tapanları bir belayla cezalandırdı ve İsrail halkından üç bin kişiyi öldürdü.

Tanrı Musa’ya, merhametli ve şefkatli olduğunu, tez öfkelenmediğini, sevgi dolu ve güvenilir olduğunu, sevgisini, isyan edenleri ve günah işleyenleri affederek gösterdiğini fakat günahkâr olup tövbe etmeyenleri cezalandırdığını söyledi.

Tanrı İsrail halkıyla yaptığı antlaşmayı böylece onlara anlattı: Tanrı, İsrail halkının düşmanlarını yok ederek gücünü göstereceğini, söyledi. Fakat İsrail halkının her zaman Tanrı’yı dinleyip buyruklarının yerine getirmelerini, istedi. Tanrı Musa’yla dağda kırk gün ve kırk gece daha görüştü. Yine Tanrı halkın nasıl buyruklarını yerine getirmelerini istediğini detaylı bir şekilde taş levhalara yazdı ve böylece Tanrı’nın onlarla yaptığı antlaşmaya nasıl itaat etmeleri gerektiğini anlattı. Musa İsrail halkının Tanrı’nın onlara yaptığı iyiliklere sevinebilmeleri için taş levhaları İsrail halkına verdi.

Secured By miniOrange