16 Isa’nın Vaftiz edilmesi ve denenmesi

İsa Mesih’in Vaftiz edilmesi

Tanrı insanları Mesih’in gelişine hazırlaması için Yahya adında bir adam gönderdi. Yahya İsa Mesih’in kuzeniydi ve ondan altı ay büyüktü. Yahya sert bir adamdı. Çölde deve tüyünden giysileri giyip yaşıyordu, çekirge ve yaban balı yiyordu.

Yahya sadece Tanrı’yı sevdiklerini sözle söylememelerini, yaşamlarında Tanrı’yı sevdiklerini ispatlamaları gerektiğini, günahlarından tövbe edip Tanrı’ya dönmelerini, söyledi. Yahudilere bunları söylemek cesaret istiyordu, çünkü bunları söylediği için zarar görebilirdi hata öldürebilirdi.

Yahya’ya günahlarını itiraf edenleri Şeria Irmağı’nda vaftiz ettiği için Vaftizci Yahya ismi verildi. Vaftiz olmak birinin günahlarından arınıp başka bir hayata başlaması için bir simgeydi.

Yahudilerin önderleri Vaftizci Yahya’ya onun Mesih olup olmadığını sorduğunda olumsuz bir cevap verip, ondan sonra ondan daha büyük birinin geleceğini, onun çarıklarını bile çıkarmaya layık olmadığını, kendisinin suyla vaftiz ettiğini ondan sonra gelecek olanın Kutsal Ruh’la vaftiz edeceğini, söyledi.

Sonra İsa Mesih vaftiz edilmek için Yahya’ya geldi. Vaftizci Yahya onun neden geldiğini öğrenince İsa Mesih’e onu vaftiz etmeyeceğini asıl onun kendisini vaftiz etmesi gerektiğini söyledi. Fakat İsa Mesih onu ikna edince Vaftizci Yahya topluluğun önünde İsa Mesih’i vaftiz etti. İsa Mesih vaftiz olur olmaz sudan çıktığı anda gökler açıldı ve Tanrı’nın Ruhu güvercin gibi İsa Mesih’in üzerine inip kondu. Göklerden bir ses, onun sevgili oğlu olup, ondan hoşnut olduğunu, söyledi.

İsa Mesih’in denenmesi

İsa Mesih Şeria Irmağından ayrıldıktan sonra Tanrı’nın Ruh’unun isteğiyle çöle gitti. Şeytan, Tanrı’ya karşı isyan eden en üst melek ve Şeytan çölde kırk gün boyunca İsa Mesih’i denedi. Bu süre zarfında İsa Mesih oruç tuttuğu için hiçbir şey yememiş ve çok acıkmıştı.

Şeytan İsa Mesih’i kandırmaya çalışarak ona, Tanrı’nın oğluysa şu taşları neden ekmeğe çevirmediğini, sordu. İsa Mesih ona, Tanrı’nın Musa’ya insanların yaşamak için ekmekten daha önemli şeylere ihtiyacı olduğunu, Tanrı’nın sözünde yaşam bulması gerektiğini söylediğini, söyledi.

Şeytan İsa Mesih’i Yeruşalim’deki en yüksek binaya getirdi. Oradayken Şeytan ona, Tanrı’nın oğluysa yere atlamasını, söyledi çünkü Kutsal Yazılarda Tanrı’nın onun yere düşmemesi için melekleri göndereceğinin yazılı olduğunu, söyledi. İsa Mesih Şeytan’a, Musa’nın Tanrı’yı denemeye cüret etmememizi yazdığını, söyledi.

Şeytan İsa Mesih’i çok yüksek bir dağa getirip ona bütün dünyanın ülkelerini ve yüceliklerini gösterdi. Oradayken İsa Mesih’e, onun önünde yere kapanıp ona tapınırsa ona bütün gösterdiklerini vereceğini, söyledi. İsa Mesih Şeytan’a, gitmesini, her şeyden önce Tanrı’ya ve sadece Tanrı’ya tapınması gerektiğini, söyledi.

Şeytan İsa Mesih’i bıraktı ve melekler ona hizmet etmeye geldiler. İsa Mesih yaklaşık otuz yaşındaydı ve hayatı boyunca hiç günah islemedi ve Tanrı’ya karşı isyan etmedi. Her zaman iyi, doğru ve haklı olanı yapmayı seçti.

Elçilerin çağırışı

Kısa bir süre sonra Vaftizci Yahya İsa Mesih’in yaklaştığını gördüğünde yanındakilere, ona bakmalarını, onun bütün dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olduğunu, Tanrı’nın ona Isa’nın beklenen Mesih olduğunu gösterdiğini, söyledi. İsa Mesih gölün kenarında yürürken Vaftizci Yahya kendisini izleyenlerden bazılarına, onun ardından gitmelerini, söyledi. İsa Mesih’i çok yakından izleyen onunla dolaşan on iki öğrencisine on iki elçiler deniliyordu. İsa Mesih bu kişilere Tanrı’nın isteğini yerine getirerek nasıl yaşamalıları gerektiğini, gösteriyordu. İsa Mesih pazar alanlarına, Yahudilerin havralarına ve insanların evlerine gidip insanlara Tanrı’nın isteğini öğretiyordu. Önceden hiç duyulmadan yeni bir müjde getirmişti. İsa Mesih insanlara, Tanrı’nın Egemenliğinin yaklaştığını, günahlarından tövbe etmelerini, Tanrı’ya dönmelerini, söyledi. İsa Mesih insanların her türlü hastalıklarını iyileştirip çilelerine son verdi. İsa Mesih’in bu yaptıkları kulaktan kulağa her yere yayıldı ve büyük kalabalıklar onu izlemeye başladılar. İsa Mesih’in yanında olabilmek ve mucizelerini görebilmek için insanlar çok uzaktan bile geldiler.

Secured By miniOrange