8 Yakup ve Esau

İshak 40 yaşındayken Rebeka ile evlendi. Rebeka kısır olduğundan İshak onun için Tanrı’ya yakardı. Tanrı İshak’ın yakarışına cevap verdi ve Rebeka ikizlere hamile kaldı. Fakat çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka Tanrı’ya, karnındaki haraketliliğin ne olduğunu sordu.

Tanrı ona, rahminde iki ulus var, senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak, büyüğün küçüğüne hizmet edecek, dedi.

İlk doğan çocuk kıpkırmızı ve tüylüydü. Tamamen kazak giymiş gibi görünüyordu. Ona Esav adını verdiler çünkü Esav kelimesinin İbranice’deki anlamı tüylüye benziyor demektir. İkinci oğul kardeşinin topuğunu tutarak doğdu. Bu yüzden ona Yakup adını verdiler. Yakup ismi İbraince’de topuğu tutan ya da hileci anlamına geliyor. Çocuklar büyünce Esav doğayı seven usta bir avcı, Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir adam oldu. İshak Esav’ı ve avladığı hayvanların etlerini seviyordu, Rebeka ise Yakup’u seviyordu.

Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav aç ve bitkin halde avdan eve döndü. Esav aç olduğu için Yakup’un pişirdiği çorbadan biraz alıp içmek, istedi. Yakup ona, ilk oğulluk hakkını ona vermesi karışlığında çorbadan içebileceğini, söyledi. Esav Yakup’a, açlıktan ölmek üzere olduğunu, ölürse ilk oğulluk hakkının onun için ne fayda olacağını, söyledi. Yakup ondan, ilk oğulluk hakkını vermesi için yemin etmesini, istedi. Esav hem ilk oğulluk hakkını hem de miras hakkını Yakup’a vermeye yemin etti. Yakup Esav’a ekmek ve çorba verdi. Esav yiyip içtikten sonra Yakup’a ilk oğulluk hakkını verdiğini hiç düşünmeden hemen kalkıp gitti.

Yıllar sonra İshak’ın gözleri görmez oldu ve iyice yaşlanınca Esav’ı yanına çağırdı. Esav’a, yaşlı ve ölmek üzere olduğunu, kırlara çıkıp onun için bir hayvan avlaması ve sevdiği lezzetli bir yemek yapmasını, söyledi. Ölmeden önce İshak Esav’a ilk oğlu olarak hakkı olan kutsamayı vermek istedi. İshak Esav’la konuşurken Rebeka dinliyordu ve Esav avlanmaya çıkınca Rebeka Yakup’ı çağırdı ve Yakup’tan onu dikkatle dinlemesini istedi. Rebeka Yakup’tan, sürüsünden iki oğlak seçip getirmesini, oğlaklardan İshak’ın en sevdiği yemeyi yapacağını, söyledi. Yemek hazır olduğunda Yakup’un babasına yemeği götürmesini, böylelikle babasının onu Esav’un yerine kutsayacağını, söyledi.

Yakup annesine, babasının kolayca kandırılamayacağını, Esav’un kıllı onun ise kılsız olduğunu, söyledi. Bu yüzden babası ona dokunursa onu kandırmaya çalıştığını anlayacağını ve kutsamasını vermesi yerine onu lanetleyeceğini söyledi. Fakat Rebeka Yakup’tan söylediklerini yerine getirmesini istedi.

Yakup sürüsünden seçtiği iki keçiyi getirdi ve Rebeka İshak’ın en sevdiği yemeği pişirdi. Rebeka Yakup’a Esav’ın en iyi kıyafetlerini giydirdi ve ellerini keçi derisinden yapılmış eldivenler gibi giydirdi. Yakup Esav gibi davranarak babasına yemeği getirdi.

İshak, sesin Yakup’un olduğunu ama elleri Esav’ın olduğunu düşündü. Yakup’a, gerçekten oğlum Esav mısın, diye sordu. Yakup, evet, tabii ki, cevabını verdi. İshak, eğer gerçekten öğleyse onu gelip öpmesini, istedi. Yakup babasını öptüğünde babası Esav’ın kıyafetlerinin kokusunu alıp Yakup’un Esav olduğuna inandı.

Bundan sonra İshak Yakup’a kutsamasını verdi. Tanrı’nın İbrahim’e söz ettiği kutsamasını Yakup’a vereceğini söyledi. Soyunun büyük bir ulus olacağını ve diğer ulusların ona hizmet edeceğini söyledi. Onu kutsayanların kutsanmış olacağını onu lanetleyenlerin lanetli olacağını söyledi.

İshak Yakup’u kutsadıktan sonra Esav avdan döndü. Esav İshak’ın Yakup’a kutsamasını vermiş olduğunu öğrenince yüksek sesle ağlamaya başladı. Babasından onun için bir kutsama istedi. Fakat kardeşi gelip babasınu kandırarak onun hakkı olan kutsamasını aldığı için Esav Yakup’tan nefret etti. Esav Yakup’a, babası ölünce onu öldüreceğini söyledi.

Rebeka Yakup’un tehlikelide olduğunu öğrenince onu çok uzaktaki dayısının yanına yaşamaya götürdü. Yakup dayısına giderken bir görümde Tanrı’yı göründü. Tanrı ona, dedesinin ve babasının Tanrı’sı olduğunu söyledi. Ona ve soyuna yaşadığı toprağı verdiğini söyledi. Ailesinin büyüceğini ve bütün dünyadaki halklar için bereket kaynağı olacağını söyledi. Nereye gideceğini onu kuracağını ve ona söz ettiklerini hepsi yerine getireceğini söyledi.

Tanrı büyük servetle Yakup’u kutsadı ve ona 12 oğlu verdi. Yakup’un ismini İsrail’le değiştirdi. İsrail ‘Tanrı’yla güreşir’ anlamına geliyor. Yakup’tan Yahudiler, Yahudilerden sonra ‘İsrail halkı’ ismini aldılar. Yıllar sonra Esav Yakup’u affetti ve Yakup ve büyüyen ailesi Tanrı’nın söz ettiği ülke Kenan’a geri döndüler.

Secured By miniOrange