• 22 Sonuç Bölümü: Kilise

  Öğrencileri İsa Mesih’i ölümden dirildikten sonraki haftalarda çok defa gördü ve bir kere aynı anda 500 kişi onun yaşadığını tanıklık etti. İsa Mesih’in diriliş haberleri hızla bütün ülkeye yayıldı. Tomas adlı bir öğrenci İsa Mesih dirildikten sonra onu görmemişti. Tomas…

 • 21 İsa Mesih’in Ölümü ve Dirilişi

  Fısıh Bayramı yemeğinden sonra hava kararmıştı ve İsa Mesih ve öğrencileri bir zeytin bahçesine dua etmeye gittiler. İsa Mesih bahçede acı ve keder içinde yere kapanıp ağlayarak Tanrı’ya, ‘Baba, mümkünse bu kâse (yani kendisinin ölümü) benden uzaklaştırılsın diye ve yine…

 • 20 Yeni Antlaşma

  İsa Mesih öğrencileriyle Fısıh Bayramı kutlamaları için Yeruşalim’e gitti. Ferisiler ve diğer Yahudilerin önderleri İsa Mesih’in söyledikleri yüzünden daha da fazla kızdılar. İsa Mesih’i yakalamak istedikleri için onun yasaya göre uygun olmayan bir şeyler söylemesi için onu sürekli tuzağa düşürmeye…

 • 19 Mucizeler

  İsa Fırtınayı Dindiriyor Isa Mesih bütün gün öğrettiği için akşam olduğunda yoruldu. Gölün karşısına gitmek için öğrencilerinden bir tekne bulmalarını istedi. Kalabalıktan uzaklaşmak istiyordu. Gölün kenarından uzaklaşınca İsa Mesih teknenin kıç tarafında yaslanmış uyuyordu. Gölde ansızın çok büyük bir fırtına…

 • 18 Tanrı’nın Egemenliği

  Tanrı’nın Egemenliğiyle ilgili haberler İnsanlara öğretmeye devam ederek İsa Mesih, Tanrı’nın Egemenliğinin yaklaştığını, günahlarından tövbe edip Tanrı’ya dönmelerini, söyledi. Bir gün takipçilerinden en yakınındaki bir grupla birlikte bir dağın tepesine çıktılar. Dağda otururken İsa Mesih Tanrı’nın Egemenliği hakkında öğretmeye başladı.…

 • 17 İsa Mesih ve Yahudilerin Din Önderleri

  Bir Felçlinin İyileştirilmesi İsa Mesih nereye giderse gitsin insanlar onu takip etmeye devam ettiler. Bir kere İsa Mesih gece konakladığı evde Tanrı’nın sözü öğretmeye başladı. Onu görmek ve dinlemek için akın akın insanlar geliyordu o kadar çok kişi gelmişti ki…

 • 16 Isa’nın Vaftiz edilmesi ve denenmesi

  İsa Mesih’in Vaftiz edilmesi Tanrı insanları Mesih’in gelişine hazırlaması için Yahya adında bir adam gönderdi. Yahya İsa Mesih’in kuzeniydi ve ondan altı ay büyüktü. Yahya sert bir adamdı. Çölde deve tüyünden giysileri giyip yaşıyordu, çekirge ve yaban balı yiyordu. Yahya…

 • 15 İsa Mesih’in doğuşu

  Tanrı halkıyla 400 sene boyunca bir şey söylemedi. İsrailliler, yani Yahudiler, yüzyıllarca diğer ulusların kontrolü altında yaşadı. O dönemde Roma İmparatorluğu onları işgal etti. Roma İmparatorluğu o zamana kadar dünyadaki en güçlü imparatorluğuydu. Yahudiler uzun bir zaman boyunca onları kurtarıp…

 • 14 Hâkimler, Krallar ve Peygamberler

  İsrail halkı atalarına söz verilen ülkeye gitmek için yola devam etti. Tanrı gündüz Buluşma Çadırı’nı bulut sütunuyla gece ateş sütunuyla kapladı. Bulut sütunu ya da ateş sütunu çadırdan ayrılınca İsrailliler kampını kapatıp bulut ya da ateş sütunu takip edip durduğunda…

 • 13 Kurbanlar

  Tanrı Musa’ya, İsrail halkının onun buyruklarına nasıl uyarak yaşayacaklarının kurallarını verdikten sonra Musa tekrar Tanrı’yla görüşmek için dağa çıktı. Bu safer Tanrı Musa’ya kutsal bir çadır yaptırması için özel talimatlar verdi. Yaptıracağı kutsal çadıra Buluşma Çadırı denilecekti. Buluşma Çadırı Tanrı’nın…

 • 12 Yazılar ve buyruklar

  Mısır’dan çıktıktan az sonra İsrailliler tekrar Musa’ya yiyeceklerinin ve içecek sularının yeterli olmadığını düşündükleri için yakınmaya başladılar. Onlara göre Mısır’da yiyecekleri ve içecekleri boldu. Musa’ya, onları neden zorla, ölmeleri için mi çöle getirdiğini, sordular. Musa Tanrı’ya haykırarak bu insanlarla ne…

 • 11 Tanrı’nın İsraillileri mucizevi kurtarışı

  Musa’yla kardeşi Harun firavunla buluştu ve ona İsraillilerin Mısır’dan üç gün ayrılıp Tanrı’ya tapınmalarına izin vermesi için yalvardılar. İzin vermezse Tanrı’ın Mısırlıları çok güçlü bir şekilde cezalandıracağını, söylediler. Firavun çok inatçı olduğu için yalvarışlarını görmezden geldi. Onlara, konuştukları Tanrı’nın kim…

 • 10 Musa

  İsrail’in bütün ailesi Mısır’a taşınıp Tanrı’nın Yusuf’a verdiği kutsamasının altında yaşadılar. Yıllar geçti ve İsrail’in ailesi hızlıca büyüyüp Mısır’ı doldurmaya başladı. Yusuf’un Mısır’ı kıtlıktan nasıl kurtardığını bilmeyen bir firavun Mısır’ı yönetmeye başladı. Bu Mısır’daki yeni firavun halkına, İsrail’in soyundan gelenler…

 • 9 Yusuf

  Önce den adı Yakup olan ama sonradan Tanrı tarafından adı İsrail olarak değiştirilen adam söz verilen ülkede yaşıyordu. İsrail Yusuf’u diğer oğullarından daha çok seviyordu ve onun için özel uzun ve renkli giysi yaptırdı. Yusuf 17 yaşındayken kardeşlerine sığırları gütmeleri…

 • 8 Yakup ve Esau

  İshak 40 yaşındayken Rebeka ile evlendi. Rebeka kısır olduğundan İshak onun için Tanrı’ya yakardı. Tanrı İshak’ın yakarışına cevap verdi ve Rebeka ikizlere hamile kaldı. Fakat çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka Tanrı’ya, karnındaki haraketliliğin ne olduğunu sordu. Tanrı ona, rahminde iki ulus…

 • 7 İshak

  Tanrı İbrahim’i denemek için çağırdı. İbrahim hemen, buradayım, dedi. Tanrı İbrahim’den sevgili oğlu İshak’ı yanına alıp ona göstereceği Moriya dağına gitmesini istedi. Moriya dağında oğlunu yakmalık sunu olarak sunmasını istedi. Yanı yakmalık sunu, hayvanın kesilerek öldürüldükten sonra yakılarak Tanrı’ya sunulması,…

 • 6 Tanrı’nın İbrahim’le antlaşması

  İnsanlar Tanrı’nın tufandan onları nasıl kurtardığını unuttular. İnsanlar tuğlalardan yapılmış muhteşem bir şehir yapmayı planladılar. Şehirde kendi güçlerini ve mükemmelliklerini göstermesi için Babil’de göğe kadar uzanan yüksek bir küle yapmaya karar verdiler. Fakat Tanrı insanların nasıl onun yerine kendi kendilerini…

 • 5 Tufan

  Dünyadaki insanların sayısı hızlı artmış. İnsanların Tanrı’ya karşı isyanı sadece Âdem’le Havva’dan oğullarına değil, kuşaktan kuşağa yayılmış. İnsanların Tanrı’nın suretinde yaratılmasına rağmen her biri Tanrı’ya karşı bir hayat sürmeyi seçti. Kontrolsüz bir şekilde bencil davranış ve şiddet içinde yaşıyormuş. Tanrı…

 • 4 Kayin ile Habil

  Âdem ve Havva Aden bahçesinden çıkarıldıktan sonra onların iki oğlu oldu. Adlarına Kayin ve Habil koydular. Havva, ilk doğan oğlu Kayin doğunca, Tanrı bize bir insan daha yapmak için yardım etti, dedi. Sonra Âdem ve Havva’nın ikinci oğlu doğdu ve…

 • 3 İnsanların Tanrı’dan ayrılması

  Bir gün kurnaz bir yılan Havva’ya, gerçekten Tanrı’nın onlara bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yememelerini söyleyip söylemediğini sordu. Havva, hayır, dedi. Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliyoruz ama bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yiyemeyiz – ona dokunamayız, yoksa ölürüz, dedi. Havva’yı kandırmak için yılan,…

 • 2 İlk insanlar

  Tanrı’nın hikâyesinin birinci bölümüne ‘Yaratılış’ denilir ve böyle başlar: Hiçbir şey olmadan harika bir varlık vardı. Ona Tanrı deniliyor. Tanrı dünyayı yaratırken melekler şaşırarak tezahüratla sevinç çığlıkları atarak seyrediyordu. Tanrı kendini yüceltmeleri için melekleri yarattı. Fakat bazı melekler Tanrı’ya ve…

 • 1 Başlangıç

  Bu hikâyenin ilk parçası diğer parçaların önsözüdür ve bu parça iyilik ve kötülüğün ne olduğunu vurguluyor. Hiç başka bir şey var olmadan var olana Tanrı denir, bu hikâye Tanrı hakkında. Bu hikâye Kutsal Kitap’tan alındı ve her şeyi – dünya…

Secured By miniOrange