Hristiyanlıkta ve Yahudilikte sünnet

Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerde erkek çocukları sünnet ediliyor. Ama sadece Müslümanlar değil, bazı Müslüman olmayan halklar da sünnet töreni yapıyorlar ve sadece erkekler için değil. Afrika’da bazı kabilelerde hem erkekler hem de kızlar sünnet ediliyor.

Türkiye’de sünnet önemli bir simgedir hatta sünnet düğünleriyle herkese çocuğun sünnet olduğu duyurulur ve kutlanır. Normalde sünnet dinsel bir törendir ama günümüzde bazı insanlar erkek çocuklarını sağlık sebebiyle sünnet ettiriyor. Tabii ki sünnetin sağlıklı olduğu konusunda bütün doktorlar hem fikir değil. Net bir rakam olmadığı için bilim adamları günümüzde dünyadaki erkeklerin 1/3’nin sünnet edildiğini düşünüyorlar.

Hristiyan ilahiyatçılar ve tarih adamları Tevrat’ın yazıldığı zamanlarda sünnet töreninin orta doğuda çok yaygın bir tören olduğunu söylüyorlar. Mısırlılar ve bazı diğer halklar İbrahim’den önce erkekleri ergenlikte ya da evlenmeden önce sünnet etmişler. Şaşırtıcı biçimde o dönemdeki Filistinliler erkeklerini sünnet etmemişler. O zamanlarda İbrahim Tanrı tarafından atalarının ülkesinden çağırılmıştı ve onlar Filistin topraklarında göçebe olarak yaşıyordu. 

Kutsal Kitap’ın Yaratılış kitabında (Tevrat: Yaratılış 17) Tanrı İbrahim’e onun soyunu yıldızlar kadar çoğaltacağını onun da bu büyük halkın babası olacağının onları kurtaracağının sözünü vermişti. Tanrı İbrahim’e önceden verdiği sözü tekrarladı ve bu sözünü yerine getirileceğinin bir simgesi olarak İbrahim’e evindeki bütün erkekleri sünnet ettirmesini buyurdu.

Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı anlaşmanın simgesi olan sünnet bütün İbrahim’in soyundan gelen Yahudi halkında yaygınlaşmıştı ve bütün Yahudi erkekler hala sünnet ediliyor. Dünyada sünnet faklı şekilde yapılıyor fakat Yahudilerde Tanrı’nın İbrahim’e söylediği gibi bütün erkekler sekizinci günde sünnet ediliyor ve sünnet olmayan biri Yahudi sayılmıyor.

Şimdi Hristiyanlıkta sünnete bakalım; İsa Mesih Yahudi olduğundan dolayı sünnet edilmiş fakat ona inananların sünnet olması gerekmemektedir.

Nedenine birlikte bakalım.

Âdem ile Havva’nın ilk günahı işlemesiyle insanlık yüzyıllar boyunca günahın kölesi haline gelmiştir ve Tanrı’dan ayrılmıştır. Ama Tanrı insanları bu kölelikten, günahtan mükemmel günahsız biri aracılıyla kurtaracağının sözünü defalarca peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir.

O mükemmel kurtarıcı İsa Mesih’tir. İsa Mesih’le birlikte Tanrı’nın Yahudilerle yaptığı antlaşma tamamlanmıştır ve bizimle yeni bir antlaşma yapılmıştır. Yahudilerin görevi seçilmiş halk olarak Tanrı’nın sözlerini paylaşmaktı. Yeni antlaşmaya göre sadece Yahudiler seçilmiş halk değil bütün insanlardı. İsa Mesih’i takip edenlerin Tanrı’nın çocukları olduğunun simgesi vaftizdir. Bu nedenle Hristiyanlar eski antlaşmanın simgesi sünneti yerine getirmeleri gerekmemektedir. Yeni antlaşmanın simgesi olarak vaftiz olmaktadırlar. Fakat bazı Hristiyanlar hala hatırlamak için eski antlaşmanın simgesi olarak sünnet oluyorlar. Hristiyanlıkta sünnet edilip edilmemek önemli değildir, her kişi istediği şeyi yapabilir. Önemli olan Tanrı’nın kurtarıcı olarak gönderdiği İsa Mesih’e inanmak, onu takip etmek ve Tanrı’nın adıyla vaftiz edilmektir.

Secured By miniOrange