Günümüzdeki İncil’e Güvenilir Mi?

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) Hristiyanların kitabıdır. Kutsal Kitap 66 bölümden oluşan tek bir kitaptır. Kutsal Kitap’ın iki büyük parçası var. Birincisine ‘Eski Antlaşma’ ya da ‘Eski Ahit’ ve ikincisine ise ‘Yeni Antlaşma’ veya ‘Yeni Ahit’ deniliyor. Eski Antlaşma Kutsal Kitap’ın yaratılıştan İsa Mesih’in gelişine kadar yazılmış olan Kıyamet gününe kadar geçerliliğini koruyacak 39 bölümden oluşan ilk parçasıdır ve Yeni Antlaşma ise İsa Mesih’in gelişinden Kıyamet gününe kadar geçerliliğini sürdürecek 27 bölümden oluşan ikinci parçasıdır. Tevrat Kutsal Kitap’ın Musa tarafından yazılan ilk 5 bölümüdür. Zebur ise Kutsal Kitap’ın ilahi bölümüdür. Zebur bölümünde 150 ilahi var ve çoğu İsraillilerin eski kralı Davut tarafından yazıldı. Kutsal Kitap’ın ilk parçasında yani Eski Antlaşma’da tarihsel olaylar, peygamberler ve peygamberlerin kehanetleri yer almaktadır. 

İncil’in diğer ismi Yeni Antlaşma’dır ve Kutsal Kitap’ın ikinci büyük parçasıdır. İncil İsa Mesih’in doğumu, yaşamı, ölümü, dirilişi ve kilisenin başlangıcını anlatıyor ve İsa Mesih’in yaptıklarına söylediklerine tanıklık edenler tarafından ve tanıklık edenler aracılığıyla yazıldı.

Yeni Antlaşma’nın yazılması Eski Antlaşma’yı geçersiz kılmamaktadır bunun yerine Eski Antlaşma’yı tamamlamaktadır. Kutsal Kitap başından sonuna kadar Tanrı’nın sözüdür ve Tanrı’nın sözü hiçbir zaman geçersiz kılınmaz. Tanrı’nın söylediği her şey sonsuza kadar geçerliliğini koruyacaktır ve kimse tarafından hiç bir zaman değiştirilmeyecektir. Tevrat, Kutsal Kitap’ın en eski bölümlerindendir ve İsa Mesih’in dünyada olduğu dönemde yahudiler arasında Tevrat’a Kutsal Yasa denildi. Bu Kutsal Yasa yani Tevrat hakkında İsa Mesih: “Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf yada bir nokta bile yok olmayacak (Matta 5:18)” dedi. Tanrı’nın sözü herşeyden önce kalıcıdır.

Bu yazımızda Eski Antlaşma’ya değil, Yeni Antlaşma’ya, yani İncil’e bakacağız. İncil’in güvenilir olup olmadığına bakacağız.

İncil’i açıp okumaya başladığımızda İncil’in ilk 4 bölümünde İsa Mesih’in Tanrı hakkında ki öğretişlerinin, sözlerinin, yaptığı mucizelerinin 4 farklı kişi tarafından anlatıldığını öğreniyoruz. Sonraki bölümlerde Tanrı’nın Kilisesi’nin kuruluşu ve İsa Mesih’in Tanrı hakkında öğretişinin bütün Roma İmparatorluğuna nasıl yayıldığını okuyoruz. Sonra Pavlus’tan ve İsa Mesih’in bazı öğrencilerinden yeni kurulan kiliselere ve kilise önderlerine gönderilen mektuplar okuyoruz. Son bölüm ise İsa Mesih’in öğrencisi Yuhanna tarafından yazılan bir vahi bölümüdür.

İncil, Tanrı’nın İsa Mesih’e indirdiği bir kitap değil, İsa Mesih’in yaşamının görgü tanıkları tarafından yazıldığı bir kitaptır. Luka bölümünün yazarı, Luka, yazısına şöyle başlıyor: ‘Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanları bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgileri doğruluğunu bilesin.’ (Luka 1:1-4) Luka’nın yazdığı kişinin, Teofilos’un, kim olduğunu bilmiyoruz fakat onun ünlü bir kişi olduğunu anlayabiliriz ve büyük ihtimalle Luka’nın yazdıkları sadece Teofilos’a değil daha büyük bir gruba yazıldı. Luka İsa Mesih’in öğrencilerinden biri değildi. Luka bir doktordu yani tahsil görmüş biriydi. Luka İsa Mesih’in hikâyesini yazan ilk kişi değildi. Bazı kişiler ondan önce İsa Mesih hakkında yazmıştı. Luka tahsil görmüş bir kişi olarak İsa Mesih’in yaptıklarına tanıklık edenlerin tanıklıklarını nasıl araştırıp sırasıyla yazacağını biliyordu ve bunu yapmaya karar vermişti.

İncil’de Luka’nın yazdığı başka bir bölüm daha var. Bu bölümün başlangıcında Luka şöyle yazıyor: Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa Ölüm çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek  Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu.’ (Elçilerin İşleri 1:1-3). Bu bölümde Luka, İsa Mesih göğe alındıktan sonra Kutsal Ruh tarafından elçilerin aracılığıyla neleri yapmaya devam ettiğini yazıyor. Luka bu bölümde Tanrı kilisesinin başlangıcını anlatıyor.

Yukarıda yazdığım gibi İncil’in ilk 4 bölümde İsa Mesih’in hikâyesini 4 farklı kişinin bakışından yazıldı. Birincisi İsa Mesih’in öğrencisi Matta tarafından yazıldı. İkincisi İsa Mesih’in öğrencisi Petrus’un yardımcısı Markos tarafından yazıldı. Markos da elçisi Pavlus’un emektaşıydı. Dördüncü bölüm İsa Mesih’in öğrencisi Yuhanna tarafından yazıldı. Matta İsa Mesih’in öğrencisi olduğu için kendi gördüklerini, işittiklerini ve yaşadıklarını yazıdı. Markos ise İsa Mesih’in öğrencisi değildi fakat İsa Mesih’in öğrencisi Petrus’un sağ koluydu. Markos Petrus’un İsa Mesih’le ilgili tanıklıklarını ve öğrettiklerini yazdı. Yuhanna ise İsa Mesih’in öğrencisi olduğu için o da Matta gibi gördüklerini, işittiklerini ve yaşadıklarını yazıdı.

Bu dört kişi yazdıklarını İsa Mesih göğe çıktıktan sonra yazdılar. Kendi gözleriyle gördükleri ve görgü tanıklarıyla birebir konuştukları için yazdıklarının doğru olduğunu bilebiliriz. Ayrıca yazdıkları şeyler doğru olmasaydı onlarla birlikte tanıklık eden yüzlerce kişi onların yazdıklarını yalanlayabilirlerdi ve problem yaşayabilirlerdi.

İncil yazılalı neredeyse iki bin yıl oldu. Bugüne kadar Matta’nın, Markos’nun, Luka’nın, Yuhanna’nın ve İncil’deki diğer yazarların orijinal el yazıların hepsi günümüzde hâlâ bulunamamış ya da tamamen kaybolmuş. Orijinal el yazılarının nasıl kaybolduğu bilinmiyor ama büyük ihtimal çok kullanılmaktan eskidi. Tabii ki orijinal el yazıları bugüne kadar ulaşsaydı çok iyi olurdu. Fakat orijinal el yazıları yok olmadan çok kişi ve topluluk onları okumak istemiş ki kopyalamışlar. O dönemde matbaa icat edilmediği ve bizim bildiğimiz kitaplar olmadığı için tomar kullanıyorlardı. Yazarlar kalemle mükreple tomarlarda yazıları yazıyorlardı. Biri bir kopya istediğinde birinin kalemle mükreple tekrar başka bir tomarda hepsini yazmak zorunda kaldı. Bu iş çok yavaş bir işti ama şükürler olsun bu kadar çok kişi İncil’i okumak istemiş ki çok kopyası yapılmış. Bu kopyalardan binlercesi bugüne kadar korundu. Tabii ki tomarlar tek tek kopyalandığı için küçük küçük hatalar var fakat hepsi karşılaştırıldığında ilk kopyalardan son kopyalara kadar yazılanların anlamı hiç değişmemiş.

Roma İmparatorluğunun tarihçilerinden ve Antikçağ’daki diğer yazarlardan kalan yazılar da var. Bu yazılar İncil’in anlattığı tarihsel olayları destekliyor ama İncil Antikçağ’dan kalan diğer yazılardan daha güvenilir. Çünkü İncil diğer yazılara göre çok aynı kopyası var.

İncil İsa Mesih’in hikâyesini ve kilisenin başlangıcını çok doğru bir şekilde anlatıyor, bu yüzden İncil çok güvenilirdir.

Secured By miniOrange