İnsanların Tanrı’nın suretinde yaratılması ne demek?

‘Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı.’ Yaratılış 1:27.

Kutsal Kitab’ın ilk sayfalarında Tanrı’nın dünyayı nasıl yarattığını okuyoruz. Her şeyi altı günde yarattı. Her günün sonunda Tanrı yaratığı şeylerin iyi olduğunu gördüğünü okuyoruz. Tanrı’nın yarattığı her şey mükemmeldir. Tanrı altıncı günde insanı yarattı. Tanrı yarattıklarına insana bakınca her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Sadece iyi değildi çok iyiydi. Çünkü insanı kendi suretinde yaratmıştı.

Dünyada Tanrı’nın yansıması olmamız için yaratıldık. Tanrı’yı tanımamız, Tanrı’yla dünyayı yönetmemiz ve Tanrı’nın yüceliğini yansıtmamız için yaratıldık. Örnek olarak çocuklarımız doğunca kime benzeyeceğini merak ediyoruz, çünkü herkes anne babasına benzemesini bekliyor. Fakat çocuk sadece anne babasının görüntüsüne benzemiyor, büyüdükçe onların bazı hareket ve davranışlarına da benziyor. Biz de Tanrı’nın karşısında öğleyiz.

Ama bir sıkıntı var. Tanrı’yı reddettiğimizde onun suretinde yaşayamıyoruz. Tanrı’yı terk ettik ve şimdi hepimiz hayatımızı istediğimiz gibi sürüyoruz. Tanrı’nın yüceliğini yansıtmaya uğraşıyoruz ama olmuyor çünkü Tanrı’nın yarattığındaki suretimiz bozuldu. Kutsal Kitap hepimiz için diyor ki: ‘Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı’ (Romalılar 3:23). Tanrı’nın yüceliğini yansıtmamız için onun suretinde yaratıldık. Fakat Tanrı’yı reddettik ve onu terk ettik böylelikle artık onu benzemiyoruz. Tanrı’nın isteklerini yerine getirmek isteseydik bile yapamazdık. Kaybolmuştuk ve sonunda mahvolacağız.

Ama Tanrı’nın mükemmel bir planı vardı. Kutsal Kitap İsa Mesih’le ilgili diyor ki: ‘Görünmez Tanrı’nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur’ (Koloseliler 1:15). Ve: ‘Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür’ (İbraniler 1:3). Ve tekrar: ‘Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini – Baba’dan gelen, lütfu ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini – gördük’ (Yuhanna 1:14). İsa Mesih Tanrı Baba’nın yüceliğidir. O dünyada Tanrı’yı duyurur. İsa Mesih insan şeklinde Tanrı’dır. İsa Mesih, Tanrı’nın suretinde yarattığını ve Tanrı’nın yüceliğini yansıttığını gösteriyor. Bu yüzden İncil bazen Tanrı gibi olmamızı bazen de İsa Mesih gibi olmamızı söylüyor. Çünkü İsa Mesih gerçek Tanrı’nın sureti ve yüceliğidir. İsa Mesih dünyaya geldi ve biz nasıl yaşamalıysak öyle yaşadı. Ona bakınca Tanrı’nın nasıl yaşamamızı istediğini görebiliriz. Tanrı bizi yaratığı zaman İsa Mesih gibi olmamızı istiyordu. Dünyayı yaratmadan önce Tanrı’nın amacı buydu ve hala amacı hiç değişmedi. İsa Mesih’e benzememizi istiyor. Kendimiz bunu yapamayız ama İsa Mesih’i kabul edersek ve onu takip etmeye başlarsak o yüreğimizi içten değiştirmeye başlayacaktır. İsa Mesih’e daha da fazla benzeyeceğiz ve buna göre Tanrı’nın yüceliğini Tanrı’nın istediği gibi yansıtmaya başlayacağız.

Secured By miniOrange