20 Yeni Antlaşma

İsa Mesih öğrencileriyle Fısıh Bayramı kutlamaları için Yeruşalim’e gitti. Ferisiler ve diğer Yahudilerin önderleri İsa Mesih’in söyledikleri yüzünden daha da fazla kızdılar. İsa Mesih’i yakalamak istedikleri için onun yasaya göre uygun olmayan bir şeyler söylemesi için onu sürekli tuzağa düşürmeye çalıştılar ama işe yaramadı.

İsa Mesih’in anlattığı hikâyeler çoğunlukla Yahudi önderlerin ikiyüzlülüğünü açıkça gösteriyordu. İsa Mesih insanlara, Yahudi önderlerinin onlarla Tanrı’nın buyruklarını paylaşınca dinlemeleri, fakat onları örnek almamalarını çünkü kendi söylediklerini yerine getirmediklerini, söyledi.

Yahudilerin önderleri ve başkâhinleri buluşup İsa Mesih’i nasıl yakalayacaklarını ve öldürteceklerini planlamaya çalıştılar. Fısıh Bayramında isyan çıkmaması için bayram boyunca İsa Mesih’in gözaltında tutulmamasına karar verdiler. İsa Mesih on iki öğrencisi bir evde Fısıh Bayramı kutlamak için toplandılar.

Akşam yemeğinden önce İsa Mesih ayağa kalktı, bir havlu alıp beline doladı ve bir leğeni suyla doldurdu. Sonra birer birer öğrencilerinin ayaklarını yıkayıp beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Öğrenciler çok şaşırdılar. Sadece köleler ve en alttaki görevliler, zengin adamların ve misafirlerin ayaklarını yıkayabilirdi. İsa Mesih’in bunu neden yaptığını çok merak ettiler. Öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra İsa Mesih onlara, yaptığının ne anlama geldiğini anlayıp anlamadıklarını, sordu. İsa Mesih onlara, ayaklarını yıkadığı gibi birbirlerinin ayaklarını yıkamalarını, onu örnek almalarını, söyledi.

Akşam yemeği sırasında İsa Mesih eline bir ekmek aldı, Tanrı’ya şükredip böldü. Öğrencilerine böldüğü ekmeği onlara vererek, almalarını, yemelerini, bunun kendisinin onlar uğruna feda edilen bedenini olduğunu, söyledi. Sonra bir kâse alıp şükretti. Öğrencilere kâseyi verince onlara, hepsinin ondan içmelerini, kâsedeki verdiği şarabın kendisinin kanı olduğunu, bunun Tanrı’nın ve halkının arasındaki yeni antlaşmasını olduğunu, insanların günahlarının affedilmesi için döküldüğünü, her ekmeği yediklerinde ve şarabi içtiklerinde kendisini hatırlamalarını, söyledi.

İsa Mesih öğrencilere, o gece olacak olayları görünce onu terk edeceklerini, kendisi ihanet edilip öleceğini, bütün bunları Tanrı’nın planının bir parçası olduğunu, onların korkmamalarını, ölümden dirileceğini, söyledi.

İsa Mesih öğrencisi Yahuda’nın ona ihanet edeceğini biliyordu. Buna rağmen İsa Mesih öğrencileriyle konuşmasına devam ederek onlara, onları sevdiği gibi birbirlerine sevmeleri gerektiğini, birbirlerine olan sevgilerini gören herkesin İsa Mesih’in öğrencileri olduklarını anlayacağını, birbirlerini kurtarmak için canını vermekten daha büyük bir sevgi bulunmadığını, söyledi.

İsa Mesih öğrencilerine, bunları yalnız yapamayacaklarını, onun sevgide kalmalarını, bütün öğrettiklerine uymalarını, asmanın dalların asmaya bağlı olduğu gibi öğrencilerinin İsa Mesih’e bağlı olmalarını, İsa Mesih’te kalırlarsa çok meyve vereceklerini, bunun çok büyük sevinç getireceğini ve Tanrı’yı Baba olarak öveceklerini, söyledi.

İsa Mesih onlara, yakında onları bırakacağını, fakat Tanrı’nın Ruh’unu göndereceğini, onun onlara gerçeği göstereceğini ve onları hiç bırakmayacağını, söyledi.

Fısıh Bayramı yemeğinden sonra hava karardı ve İsa Mesih öğrencileriyle bir zeytin bahçesine dua etmeye gittiler.

Secured By miniOrange