22 Sonuç Bölümü: Kilise

Öğrencileri İsa Mesih’i ölümden dirildikten sonraki haftalarda çok defa gördü ve bir kere aynı anda 500 kişi onun yaşadığını tanıklık etti. İsa Mesih’in diriliş haberleri hızla bütün ülkeye yayıldı. Tomas adlı bir öğrenci İsa Mesih dirildikten sonra onu görmemişti. Tomas diğer öğrencilere, İsa Mesih’in ellerindeki çivi izlerine parmağıyla dokunmadıkça onun dirildiğine inanmayacağını, söyledi. Birkaç gün sonra İsa Mesih tekrar öğrencilerine göründü ve İsa Mesih Tomas’a, parmaklarıyla ellerinde ki çivi izlerine dokunmasını, söyledi. O anda Tomas İsa Mesih’e, onun Rabbi ve Tanrı’sı olduğunu, söyledi. İsa Mesih “Görmeden iman edenlere ne mutlu” dedi.

Sonra İsa Mesih tekrar öğrencilerine göründü. Öğrencilerine, Vaftizci Yahya’nın suyla vaftiz ettiğini, fakat birkaç gün sonra Tanrı’nın Ruh’uyla vaftiz edileceklerini, böylece Tanrı’nın isteklerini yerine getirmeleri için ve onun hakkında bütün dünyaya anlatmaları için güç alacaklarını, söyledi.

İsa Mesih öğrencilerine, gitmelerini, bütün ulusları onun öğrencileri olarak yetiştirmelerini, onlara onun isteklerini yerine getirmelerini ve sözlerine itaat etmelerini öğretmelerini, buyurdu. İsa Mesih öğrencilerini bırakıp babasının yanına gideceğini fakat onları yalnız bırakmayacağını, çünkü Tanrı’nın Ruh’unun gelip onların içinde yaşayacağını, onlara esenlik vereceğini ve onları doğruluğun yollarına yönlendireceğini, söyledi.

İsa Mesih bunları söyledikten sonra öğrencilerin gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

Birkaç gün sonra İsa Mesih’in takipçilerinden 120 kişilik bir grup Yeruşalim’de toplanıp dua etmeye başladı. Ansızın çok yüksek, güçlü fırtınayı andıran bir ses toplandıkları evde yankılandı. Onların her biri Tanrı’nın Ruh’uyla doldurulup, önceden bilmedikleri dillerde konuşmaya başladılar. Sokağa çıkıp insanlara Tanrı’nın yaptığı harikaları anlatmaya başladılar.

O dönemde Yahudiler farklı ülkelere dağılmıştı ama Yahudiler bayramlarda dünyanın dört bir yanından Yeruşalim’e geliyorlardı. Fırtınayı andıran güçlü yüksek ses bütün Yeruşalim’de duyuldu ve sesin geldiği evin önünde büyük kalabalık toplandı. Toplanan insanlar İsa Mesih’in takipçilerinin farklı dillerde konuştuklarını duyunca, bu olanların ne olduğunu, bütün farklı konuşan insanların Celileli olup olmadığını, sordular. Çok şaşırdılar.

İsa Mesih’in öğrencilerinden Petrus, kalabalığın önüne çıkıp olayın ne anlama geldiğini anlatmaya başladı. Petrus, Tanrı’dan gelen bir peygamberliğin yerine geldiğini, öğrencilerin ve diğer İsa Mesih’in takipçilerinin İsa Mesih’in ölümden dirilişine kendi gözleriyle şahit olduklarını ve İsa Mesih’in gerçek Mesih olduğunu, söyledi. Petrus, sözüne; bütün peygamberlerin gelecek Mesih hakkında önceden ettikleri peygamberliklerin İsa Mesih aracılığıyla yerine getirildiğini, kalabalığa, herkesin günahlarından tövbe edip Tanrı’ya dönmesini ve İsa Mesih’te bağışlanma bulacaklarını: çünkü İsa Mesih’in bütün dünyadaki insanların günahları için kurban olduğunu, bu kurtuluşun Tanrı’nın yeni antlaşması olduğunu, sadece Yahudiler için olmadığını, Tanrı’nın ailesine katılmak isteyen herkes için olduğunu, söyleyerek devam etti.

O gün binlerce kişi Petrus’un söylediklerine inandı ve günahlarından tövbe edip İsa Mesih’i takip etmeye başladı. İnananlar vaftiz edilip Tanrı’nın ailesine katıldılar ve böylece Tanrı’nın verdiği söze istinaden ona inananlar Tanrı’nın kutsanmış halkını oluşturmaya başladı.

Tanrı’nın yeni antlaşması, Musa’ya verilen yasaların taş levhalarda yazıldığı gibi değil, inananların her zaman Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu bilmeleri için içlerine koyuldu. İsa Mesih’i takip edenler Tanrı’ya ve birbirlerine çok yakın bir şekilde bağlıydılar. Mallarını her birinin ihtiyaçlarına göre paylaştılar, sürekli dua edip Tanrı’nın isteklerini öğrenmek için birbirlerine yardım ettiler ve biri acil durumda olsaydı sevinç ve mutlulukla yardım ettiler. İsa Mesih’i övmek ve onun onlar için verdiği canı hatırlamak için her gün beraber yemek yediler. Tanrı aralarında mucizeler ve harikalar yaptı ve her gün İsa Mesih’e inanmaya başlayanlar topluluğunu büyüttü.

Bu kilisenin başlangıcıdır: şimdi kilise bütün dünyaya yayılmış bir topluluktur ve İsa Mesih sayesinde Tanrı’yı takip edip ona uygun bir hayat sürebilirler. Bu Tanrı’nın şaşırtıcı hikâyesine siz de katılabilirsiniz. Tanrı’nın hikayesi bizim aracılığımızla devam ediyor.

İsa Mesih, bir gün geriye geleceğini, söyledi. Geriye geldiğinde herkesin onun geldiğini bileceğini, gelişinin bütün göğü aydınlatan bir şimşek gibi olacağını, söyledi. İsa Mesih bütün kötülüğü, günahı ve isyanı yok etmek için gelecek. Geldiğinde hastalıklar, acılar ve ölüm son bulacak. O bütün gözyaşlarımızı silecek ve şimdiki bildiğimiz dünya yok edilecek.

Tanrı tekrar başlangıçtaki gibi insanlarla birlikte yaşayacak ve aramızda çok yakın ilişki olacak. İnsanlar yeni bedenler alacaklar ve dünya Tanrı’nın yarattığında istediği gibi olacak. Tanrı’nın Egemenliği tamamlanacak ve bütün varlıklar Tanrı’nın yönetimi altında yaşayacak. Tanrı’nın dünyadaki kilisesi olarak bu fevkalade günü dört gözle bekliyoruz. Gelinceye kadar Tanrı’nın isteklerine uyuyarak insanlara Tanrı’nın Egemenliğini nasıl olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

Secured By miniOrange