22 Epilog: Kirken

I ugerne der fulgte efter Jesu død, viste han sig mange gange for sine disciple og blev set af over 500 øjenvidner. Hurtigt spredtes rygtet om hans opstandelse over hele landet. En af Jesu disciple, Thomas, sagde: Jeg vil ikke tro på, at han er levende, med mindre jeg kan stikke mine fingre ind i hullerne, hvor naglerne gik igennem hans hænder på korset.

Få dage efter viste Jesus sig for sine disciple, og sagde til Thomas: Læg dine fingre her – mærk hullet i min hånd. Læg din hånd på såret i min side. Thomas råbte: Det er dig, Jesus – min Gud! Så sagde Jesus: Jeg vil velsigne dem, som ikke har set, men alligevel tror.

Kort efter mødtes Jesus med sine disciple over et måltid mad. Han sagde: Johannes døbte jer med vand, men om nogle få dage, vil I blive døbt med Guds ånd. Dette vil give jer kraft til at leve efter min vilje og fortælle hele verden om mig.
Jesus befalede dem: Gå! Gør mennesker til disciple over hele verden. Lær dem at leve efter min vilje og adlyde mig. Jeg forlader jer nu for at være sammen med min far i himlen, men I vil aldrig være alene. Guds ånd vil komme og leve indeni jer – give jer fred og lede jer på alle sandhedens veje.
Mens disciplene så til, blev Jesus taget op i himlen, hvor han forsvandt i skyerne, lige foran øjnene på dem!

Nogle få dage efter samledes en gruppe på 120 af Jesu efterfølgere for at bede sammen i Jerusalem. Pludselig hørte de en høj lyd – som en buldrende storm – som fyldte huset, hvor de var samlet. Hver enkelt af dem blev fyldt med Guds ånd og begyndte at tale sprog, som ikke var deres eget! De gik ud på gaderne og begyndte at fortælle mennesker om de fantastiske ting, som Jesus havde gjort.

På det tidspunkt levede der jøder fra hele verden i Jerusalem. Denne buldrende lyd hørtes over hele byen og en stor flok havde samlet sig udenfor huset, for at se hvad der foregik. Da menneskerne hørte Jesu efterfølgere tale, sagde de: Hvordan kan det ske? De er fra Galilæa, men de taler på vores egne sprog. Det er utroligt!

En af Jesu disciple, Peter, trådte frem for at forklare flokken af mennesker, hvad der skete. Han sagde: Dette er en del af Guds profeti, der er ved at gå i opfyldelse. Vi er øjenvidner til det faktum, at Jesus opstod fra de døde og er den sande Messias! Herefter forklarede Peter, hvordan Jesus havde opfyldt alt det profeterne havde forudsagt om Messias. Han fortalte folkemængden: Hver enkelt af jer må vende jer bort fra jeres synder og vende jer til Gud. Hos Jesus vil I finde tilgivelse – han er det endelige offer for alles synder. Dette er Guds nye pagt ikke kun tilbudt jøderne, men til alle dem, som ønsker at være en del af Guds familie.

Den dag troede tusinder på hvad Peter fortalte og de vendte sig fra deres synder for at følge Jesus. De blev døbt og blev en del af Guds familie – endnu engang udrustet til at virkeliggøre Guds løfte om at være en velsignelse for alle folk. Guds nye pagt blev ikke skrevet på stentavler som før, men i hans folks hjerter og sind, så at de altid ville vide hvordan de skulle leve efter hans vilje. Disse efterfølgere af Jesus var dybt forpligtede overfor Gud og hinanden. De delte alt hvad de ejede, bad og lærte Guds vilje at kende sammen og hjalp enhver, der var i nød – alt sammen med stor glæde og gavmildhed. De spiste dagligt sammen for at ære og mindes Jesu liv, givet til dem. De så Gud gøre utrolige ting igennem dem – mirakler og helbredelser – idet han tilføjede mennesker til deres gruppe hver dag.

Dette var begyndelsen på det som Biblen kalder kirken – et verdensomspændende fællesskab, som på grund af Jesus igen kan leve et fuldt og komplet liv, mens de følger Gud. Vi kan slutte os til denne fantastiske historie. Historien kan fortsætte gennem os!

Skabelsen genoprettet

Jesus lovede en dag at vende tilbage, idet han sagde: Når jeg vender tilbage, vil enhver vide, at jeg er kommet. Det vil være som et kæmpe lyn, der oplyser himlen fra den ene ende til den anden! Jesus vil vende tilbage for at ødelægge alt ondt, synd og oprør. Der vil ikke være mere sygdom, smerte eller død – Han vil tørre hver tåre af vores øjne. Verden, som vi kender den, vil være væk for altid.

Gud vil endnu engang leve sammen med sit folk og nyde et nært fællesskab. Mennesker vil få nye kroppe og leve på en ny jord, genoprettet på den måde, som Gud oprindeligt havde designet den. Guds rige vil komme fuldstændigt og alt vil leve under hans herredømme.

Som Guds menighed på jorden venter vi i stor forventning på denne forunderlige dag. Indtil da, må vi leve efter Guds vilje og give mennesker et glimt af, hvordan livet er i det kommende Guds rige.

Secured By miniOrange