• Dedemin altın cep saati

  ‘Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.’ Yuhanna 1:12 Hiç beklemediğin birinden hediye aldın mı? Ben aldım. Yaşadığım gerçek bir hikâye anlatacağım. Anneme göre babası çok sert biriydi. Dedemi annemin anlattığı gibi tanımadım ama anneme…

 • Hristiyanlıkta ve Yahudilikte sünnet

  Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerde erkek çocukları sünnet ediliyor. Ama sadece Müslümanlar değil, bazı Müslüman olmayan halklar da sünnet töreni yapıyorlar ve sadece erkekler için değil. Afrika’da bazı kabilelerde hem erkekler hem de kızlar sünnet ediliyor. Türkiye’de sünnet önemli bir…

 • 15 İsa Mesih’in doğuşu

  Tanrı halkıyla 400 sene boyunca bir şey söylemedi. İsrailliler, yani Yahudiler, yüzyıllarca diğer ulusların kontrolü altında yaşadı. O dönemde Roma İmparatorluğu onları işgal etti. Roma İmparatorluğu o zamana kadar dünyadaki en güçlü imparatorluğuydu. Yahudiler uzun bir zaman boyunca onları kurtarıp…

 • 14 Hâkimler, Krallar ve Peygamberler

  İsrail halkı atalarına söz verilen ülkeye gitmek için yola devam etti. Tanrı gündüz Buluşma Çadırı’nı bulut sütunuyla gece ateş sütunuyla kapladı. Bulut sütunu ya da ateş sütunu çadırdan ayrılınca İsrailliler kampını kapatıp bulut ya da ateş sütunu takip edip durduğunda…

 • 13 Kurbanlar

  Tanrı Musa’ya, İsrail halkının onun buyruklarına nasıl uyarak yaşayacaklarının kurallarını verdikten sonra Musa tekrar Tanrı’yla görüşmek için dağa çıktı. Bu safer Tanrı Musa’ya kutsal bir çadır yaptırması için özel talimatlar verdi. Yaptıracağı kutsal çadıra Buluşma Çadırı denilecekti. Buluşma Çadırı Tanrı’nın…

 • 12 Yazılar ve buyruklar

  Mısır’dan çıktıktan az sonra İsrailliler tekrar Musa’ya yiyeceklerinin ve içecek sularının yeterli olmadığını düşündükleri için yakınmaya başladılar. Onlara göre Mısır’da yiyecekleri ve içecekleri boldu. Musa’ya, onları neden zorla, ölmeleri için mi çöle getirdiğini, sordular. Musa Tanrı’ya haykırarak bu insanlarla ne…

 • Demir Çorap İsa Mesih’e nasıl iman etti

  Merhaba Yıllar önce Hristiyanlığın değiştirildiğini uyduruk bir din olduğunu düşünüyordum. Peki şimdi ne değişti? Artık farklı bir pencereden bakıyorum.  Nasıl mı oldu?  Tevrat Zebur ve İncil’i yani Kutsal Kitap’ı okudukça resmin tamamını görmeye başladım. Eskiden sadece resmin küçük bir parçasına…

 • 11 Tanrı’nın İsraillileri mucizevi kurtarışı

  Musa’yla kardeşi Harun firavunla buluştu ve ona İsraillilerin Mısır’dan üç gün ayrılıp Tanrı’ya tapınmalarına izin vermesi için yalvardılar. İzin vermezse Tanrı’ın Mısırlıları çok güçlü bir şekilde cezalandıracağını, söylediler. Firavun çok inatçı olduğu için yalvarışlarını görmezden geldi. Onlara, konuştukları Tanrı’nın kim…

 • 10 Musa

  İsrail’in bütün ailesi Mısır’a taşınıp Tanrı’nın Yusuf’a verdiği kutsamasının altında yaşadılar. Yıllar geçti ve İsrail’in ailesi hızlıca büyüyüp Mısır’ı doldurmaya başladı. Yusuf’un Mısır’ı kıtlıktan nasıl kurtardığını bilmeyen bir firavun Mısır’ı yönetmeye başladı. Bu Mısır’daki yeni firavun halkına, İsrail’in soyundan gelenler…

 • 9 Yusuf

  Önce den adı Yakup olan ama sonradan Tanrı tarafından adı İsrail olarak değiştirilen adam söz verilen ülkede yaşıyordu. İsrail Yusuf’u diğer oğullarından daha çok seviyordu ve onun için özel uzun ve renkli giysi yaptırdı. Yusuf 17 yaşındayken kardeşlerine sığırları gütmeleri…

 • 8 Yakup ve Esau

  İshak 40 yaşındayken Rebeka ile evlendi. Rebeka kısır olduğundan İshak onun için Tanrı’ya yakardı. Tanrı İshak’ın yakarışına cevap verdi ve Rebeka ikizlere hamile kaldı. Fakat çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka Tanrı’ya, karnındaki haraketliliğin ne olduğunu sordu. Tanrı ona, rahminde iki ulus…

 • 7 İshak

  Tanrı İbrahim’i denemek için çağırdı. İbrahim hemen, buradayım, dedi. Tanrı İbrahim’den sevgili oğlu İshak’ı yanına alıp ona göstereceği Moriya dağına gitmesini istedi. Moriya dağında oğlunu yakmalık sunu olarak sunmasını istedi. Yanı yakmalık sunu, hayvanın kesilerek öldürüldükten sonra yakılarak Tanrı’ya sunulması,…

 • 6 Tanrı’nın İbrahim’le antlaşması

  İnsanlar Tanrı’nın tufandan onları nasıl kurtardığını unuttular. İnsanlar tuğlalardan yapılmış muhteşem bir şehir yapmayı planladılar. Şehirde kendi güçlerini ve mükemmelliklerini göstermesi için Babil’de göğe kadar uzanan yüksek bir küle yapmaya karar verdiler. Fakat Tanrı insanların nasıl onun yerine kendi kendilerini…

 • 5 Tufan

  Dünyadaki insanların sayısı hızlı artmış. İnsanların Tanrı’ya karşı isyanı sadece Âdem’le Havva’dan oğullarına değil, kuşaktan kuşağa yayılmış. İnsanların Tanrı’nın suretinde yaratılmasına rağmen her biri Tanrı’ya karşı bir hayat sürmeyi seçti. Kontrolsüz bir şekilde bencil davranış ve şiddet içinde yaşıyormuş. Tanrı…

 • 4 Kayin ile Habil

  Âdem ve Havva Aden bahçesinden çıkarıldıktan sonra onların iki oğlu oldu. Adlarına Kayin ve Habil koydular. Havva, ilk doğan oğlu Kayin doğunca, Tanrı bize bir insan daha yapmak için yardım etti, dedi. Sonra Âdem ve Havva’nın ikinci oğlu doğdu ve…

 • Online Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil)

  Sevgili ziyaretçimiz, aşağıdaki linkten ücretsiz olarak Kutsal Kitap okuyabilirsiniz. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz ‘Ücretsiz İncil‘ bölümündeki formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz. https://www.bible.com/tr/bible/170/JHN.1.TCL02

 • 3 İnsanların Tanrı’dan ayrılması

  Bir gün kurnaz bir yılan Havva’ya, gerçekten Tanrı’nın onlara bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yememelerini söyleyip söylemediğini sordu. Havva, hayır, dedi. Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliyoruz ama bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yiyemeyiz – ona dokunamayız, yoksa ölürüz, dedi. Havva’yı kandırmak için yılan,…

 • İnsanların Tanrı’nın suretinde yaratılması ne demek?

  ‘Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı.’ Yaratılış 1:27. Kutsal Kitab’ın ilk sayfalarında Tanrı’nın dünyayı nasıl yarattığını okuyoruz. Her şeyi altı günde yarattı. Her günün sonunda Tanrı yaratığı şeylerin iyi olduğunu gördüğünü okuyoruz. Tanrı’nın yarattığı her şey mükemmeldir.…

 • 2 İlk insanlar

  Tanrı’nın hikâyesinin birinci bölümüne ‘Yaratılış’ denilir ve böyle başlar: Hiçbir şey olmadan harika bir varlık vardı. Ona Tanrı deniliyor. Tanrı dünyayı yaratırken melekler şaşırarak tezahüratla sevinç çığlıkları atarak seyrediyordu. Tanrı kendini yüceltmeleri için melekleri yarattı. Fakat bazı melekler Tanrı’ya ve…

 • 1 Başlangıç

  Bu hikâyenin ilk parçası diğer parçaların önsözüdür ve bu parça iyilik ve kötülüğün ne olduğunu vurguluyor. Hiç başka bir şey var olmadan var olana Tanrı denir, bu hikâye Tanrı hakkında. Bu hikâye Kutsal Kitap’tan alındı ve her şeyi – dünya…

Secured By miniOrange